Zásady ochrany osobních údajů

Clinical Trial Media, Inc. („CTM“) 

Zásady ochrany osobních údajů 

Platné od 22. ledna 2021 

ÚVOD 

Společnost CTM má závazek respektovat a chránit Vaše soukromí. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak se o Vaše osobní údaje staráme a jakým způsobem je používáme, zároveň se dozvíte o svých právech na soukromí a jak Vás chrání zákon. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví náš přístup k ochraně osobních údajů na celosvětovém základě, přičemž uznáváme, že budou uplatněny různé právní řády a právní systémy. 

 1. V USA je dohled nad naším dodržováním předpisů, co se týče osobních údajů, v pravomoci Federální obchodní komise (Federal Trade Commission). Pokud s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neměli byste na web společnosti CTM přistupovat ani jej používat. 
 2. V jiných oblastech světa se uplatňují různé právní předpisy, přičemž osobní údaje budeme používat a chránit zejména způsobem, který je v souladu s pravidly platnými na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“), jež přijal obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), a na území Spojeného království („UK“), jež přijalo vlastní verzi GDPR. Na území EHP nebo UK je dohled nad naším dodržováním předpisů v pravomoci příslušného vnitrostátního dozorového úřadu v příslušné zemi. Pokud s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepřistupujte na web společnosti CTM ani jej nepoužívejte. 

OBSAH 

 1. ÚČEL 
 2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME
 3. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY
 4. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME A ZVEŘEJŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 5. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 6. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
 7. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR A ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ
 9. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBYVATEL KALIFORNIE
 10. DEFINICE 

1. ÚČEL 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, jakým způsobem společnost CTM shromažďuje, používá, zpracovává a chrání Vaše osobní údaje, a jsou zde uvedeny informace o možnostech, které se Vám nabízí, co se týče výběru a správy Vašich osobních údajů. 

Je důležité, abyste si přečetli tyto i jiné zásady ochrany osobních údajů, včetně případného oznámení o řádném zpracování, které poskytujeme ve zvláštních případech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme Vaše osobní údaje, abyste si tak byli plně vědomi, jak a proč Vaše osobní údaje používáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují jiná oznámení a nejsou těmto oznámením nadřazeny. 

1.1 SPRÁVCE ÚDAJŮ 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vydány jménem společnosti CTM. Pokud je proto v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno „my“, „nás/nám“ nebo „naše“, odpovídáme za zpracování Vašich osobních údajů. 

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za vyřizování otázek souvisejících s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, včetně jakýchkoli žádostí o uplatnění Vašich zákonných práv, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů. 

1.2 KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Naše kontaktní údaje týkající se práv na ochranu osobních údajů a informace o našich postupech: 

Celý název právnické osoby: Clinical Trial Media, Inc.

Jméno nebo titul pověřence pro ochranu osobních údajů: Richard Cudmore

E-mailová adresa: privacy@clinicaltrialmedia.com 

Telefonní číslo: 516-470-0720 

Doručovací adresa: 100 Motor Parkway, Suite 528, Hauppauge, NY 11788, USA

URL: https://clinicaltrialmedia.com/request-form/ 

1.3 STÍŽNOSTI 

Máte právo kdykoli podat stížnost příslušnému vnitrostátnímu dozorovému orgánu v zemi svého pobytu. Chcete-li získat více informací o tomto právu a vyhledat příslušný orgán pro ochranu osobních údajů, navštivte webovou stránku Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_cs). Pokud jste ze Spojeného království, navštivte webovou stránku Kanceláře komisaře pro informace („ICO“) (www.ico.org.uk). Nacházíte-li se v USA, můžete kontaktovat Federální obchodní komisi USA (US Federal Trade Commission). Více informací najdete na webové stránce https://www.ftc.gov/faq/consumer-protection/submit-consumer-complaint-ftc

Rádi bychom však měli příležitost poskytnout Vám odpověď na Vaše obavy dříve, než se obrátíte na některý z vnitrostátních dozorových úřadů, proto prosím nejprve kontaktujte nás. 

1.4 ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE POVINNOST NÁS INFORMOVAT O ZMĚNÁCH VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vyhrazujeme si právo měnit tyto zásady ochrany osobních údajů, přičemž Vás budeme informovat prostřednictvím aktualizace tohoto oznámení. A to zejména pokud s námi právě jednáte. Je důležité, aby osobní údaje, které o Vás máme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud se Vaše osobní údaje v průběhu Vašeho vztahu s námi změní. 

1.5 ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN 

Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky, doplňky a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením připojení můžete umožnit třetím stranám shromažďovat nebo sdílet Vaše osobní údaje. Nad webovými stránkami třetích stran nemáme kontrolu a neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud opouštíte náš web, doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech navštěvovaných webových stránek.

2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME 

Osobní údaje nebo osobní informace jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Součástí však nejsou údaje, u kterých byla identita odstraněna (anonymizované údaje). 

Shromažďovat, používat, ukládat a přenášet můžeme různé kategorie Vašich osobních údajů, které jsme seskupili takto: 

 • Identifikační údaje zahrnují jméno, příjmení za svobodna, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, datum narození a pohlaví. 
 • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla. 
 • Finanční údaje zahrnují bankovní údaje klientů, dodavatelů a zástupců pro účely provádění odchozích a příchozích plateb v souvislosti s námi poskytovanými službami, 
 • Údaje o transakcích zahrnují podrobnosti o produktech a službách, které jste od nás a/nebo našich přidružených společností obdrželi nebo zakoupili. 
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu („IP“), Vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení a umístění časového pásma, typy a verze doplňků prohlížečů, operační systém a platformu a další technologie zařízení, které používáte pro přístup na tento web. 
 • Údaje o profilu zahrnují Vaše uživatelské jméno a heslo, nákupy nebo objednávky, které jste provedli, Vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na průzkum/dotazník. 
 • Data o používání zahrnují informace o tom, jak používáte náš web, produkty a služby. 
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnují Vaše preference při přijímání marketingových informací od nás a/nebo našich přidružených společností. 
 • Údaje o zdravotním stavu zahrnují informace týkající se jakéhokoli aspektu Vašeho zdraví a/nebo důsledků účasti v jakýchkoli klinických hodnoceních organizovaných našimi klienty. 

Shromažďovat, používat a sdílet můžeme také agregované údaje, jako jsou obecné statistické nebo demografické údaje pro jakýkoli účel. Agregované údaje mohou být odvozeny z Vašich osobních údajů, ale ze zákona nejsou považovány za osobní údaje, protože tyto údaje přímo ani nepřímo neodhalují Vaši identitu. Můžeme například agregovat Vaše údaje o používání a vypočítat procento uživatelů, kteří přistupují ke konkrétní funkci webové stránky. Pokud však kombinujeme nebo spojíme agregovaná data s Vašimi osobními údaji tak, že je Vás možné přímo či nepřímo identifikovat, nakládáme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou použity v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. 

Kromě údajů o zdravotním stavu a celoodvětvových nebo vládních průzkumů/dotazníků, na nichž jsme povinni se podílet, o Vás obvykle neshromažďujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (včetně podrobností o Vaší rase nebo etnicitě, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech a členstvích v odborech). 

2.1 POKUD SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEPOSKYTNETE 

Pokud osobní údaje potřebujeme shromažďovat ze zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a vy tyto osobní údaje neposkytnete, je možné, že nebudeme schopni plnit s Vámi již uzavřenou nebo budoucí smlouvu (např. pro účely poskytování našich služeb). V takovém případě je možné, že budeme muset zrušit produkt nebo službu, které jste si u nás objednali. Pokud se tak však stane, budeme Vás o tom včas informovat. 

3. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY 

Při shromažďování Vašich osobních údajů různých kategorií popsaných výše, které od Vás získáváme, používáme různé metody, včetně následujících: 

 • Přímé interakce. Vaše osobní údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů nebo písemnou komunikací s námi prostřednictvím poštovních služeb, telefonu a e-mailu či jiným způsobem. Zahrnuje to osobní údaje, které poskytnete, když:
  • se přihlásíte k odběru našich služeb či produktů online nebo jinak; 
  • uzavřete smlouvu pro odběr našich služeb; nebo
  • požádáte o zaslání marketingových materiálů. 
 • Automatizované technologie nebo interakce. Při interakci s webem můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o Vašem zařízení, činnostech procházení a návycích. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, souborů protokolu a dalších podobných technologií. Vaše technické údaje můžeme rovněž získat, pokud navštívíte jiné webové stránky využívající naše soubory cookie. Tyto agregované údaje poskytují „obrázek ve větším měřítku“, co se týče návštěvnosti stránek, a poskytují přehled o tom, které části webů uživatelé navštěvují nejvíce. Tyto informace používáme k určení, jaká technologie je k dispozici v počítačích návštěvníků, takže jim může poskytovat lepší služby prostřednictvím vyspělejších technologií (např. Macromedia Flash). Žádná z těchto informací není spojena s žádnými osobními údaji.
  • Pasivním způsobem shromažďujeme a zaznamenáváme následující informace o návštěvnících našeho webu, jako je například:
   • typ prohlížeče; 
   • IP adresa; 
   • název domény; 
   • čas přístupu; 
   • operační systém.
 • Osobní údaje získané od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů. Vaše osobní údaje můžeme získat od různých třetích stran a z veřejně dostupných zdrojů, jak je uvedeno níže:
  • Můžeme získat technické údaje od následujících třetích stran:
   • poskytovatelů analytických služeb, jako je Google; 
   • reklamních sítí; 
   • poskytovatelů informací o vyhledávání; 
   • portálů. 
  • Kontaktní údaje a údaje o transakcích od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb. 
  • Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů údajů nebo agregátorů. 

4. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME A ZVEŘEJŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, kdy nám to umožňuje zákon. Vaše osobní údaje používáme nejčastěji za následujících okolností: 

 • Pro účely plnění smlouvy, pokud se s Vámi chystáme smlouvu uzavřít nebo jsme ji s Vámi uzavřeli, nebo pro účely plnění jiných zákonných povinností. 
 • Pokud je to nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran) a Vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřevažují (to platí na území EHP a Spojeného království). 
 • Pokud potřebujeme dodržet zákonnou nebo regulační povinnost. 

V rámci EHP, pokud jde o zasílání přímých marketingových komunikací prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy, tak učiníme, pouze pokud (i) máme Váš výslovný souhlas nebo (ii) jste stávající klient. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás. 

4.1 ÚČELY, PRO KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME 

Ve formátu tabulky níže uvádíme popis způsobů, jak plánujeme používat Vaše osobní údaje, a na jakém právním základě tak činíme. Pro případ potřeby rovněž uvádíme naše oprávněné zájmy. 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z více než jednoho právního důvodu v závislosti na konkrétním účelu, pro který Vaše osobní údaje používáme. Pokud je v tabulce níže uvedeno více důvodů a chcete-li získat více informací o konkrétním právním důvodu, na jehož základě zpracováváme Vaše osobní údaje, kontaktujte nás. 

Účel/činnostKategorie osobních údajůPrávní základ pro zpracování, včetně základu oprávněného zájmu
Chcete-li se zaregistrovat jako nový zákazník.(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
Plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.
Zpracování a poskytnutí služby a/nebo plnění smluvních závazků, včetně výběru a vymáhání dlužných částek(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Finanční údaje
(d) Údaje o transakcích
(e) Marketingové a komunikační údaje
(a) Plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.
(b) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (k navrácení finančních prostředků, které nám náleží).
Za účelem správy našeho vztahu s Vámi, což bude zahrnovat:
(a) Zaslání oznámení o změnách našich podmínek a zásad ochrany osobních údajů.
(b) Žádost o uvedení Vašeho názoru nebo vyplnění průzkumu/dotazníku.
(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Údaje o profilu
(d) Marketingové a komunikační údaje
(a) Plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.
(b) Nezbytné pro účely plnění zákonné povinnosti.
(c) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (abychom mohli průběžně aktualizovat naše záznamy a zkoumat, jak zákazníci používají naše produkty/služby).
S cílem umožnit Vám vyplnit průzkum/dotazník(a) Identifikační údaje(b) Kontaktní údaje(c) Údaje o profilu(d) Údaje o používání(e) Marketingové a komunikační údaje(a) Plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.(b) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (abychom mohli zkoumat, jak naši zákazníci používají naše produkty/služby, k vývoji našich produktů/služeb a k zajištění růstu našeho podnikání).
Pro účely posouzení, zda jste způsobilí/vhodní pro účast v konkrétním klinickém hodnocení, související klinické zkoušce nebo programu klinické podpory, které provádí naši klienti.(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje(c) Údaje o zdravotním stavu
(a) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů při vývoji našich produktů/služeb.(b) Nezbytné pro účely plnění smluvních závazků vůči našim koncovým zákazníkům.
Pro účely správy a ochrany našeho podnikání a tohoto webu (včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, vykazování a hostování dat).(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Technické údaje
(a) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (pro provozování našeho podnikání, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, předcházení podvodům a v souvislosti s reorganizací podnikání nebo restrukturalizací skupiny).
(b) Nezbytné pro účely plnění zákonné povinnosti.
(c) Nezbytné při řešení sporů.
S cílem poskytnout Vám relevantní obsah a reklamu na webových stránkách a měřit nebo pochopit účinnost reklamy, kterou Vám poskytujeme(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Údaje o profilu
(d) Údaje o používání
(e) Marketingové a komunikační údaje
(f) Technické údaje
Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (abychom mohli zkoumat, jak naši zákazníci používají naše produkty/služby, k vývoji našich produktů/služeb, k zajištění růstu našeho podnikání a poskytování informací o naší marketingové strategii).
Pro účely použití datové analytiky ke zlepšení našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a jejich zkušeností; poskytnutí auditního záznamu o souhlasu.(a) Technické údaje
(b) Údaje o používání
Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (abychom mohli definovat typy zákazníků s ohledem na naše produkty a služby, udržovat náš web aktualizovaný a relevantní, rozvíjet naše podnikání a poskytovat informace o naší marketingové strategii).
S cílem poskytnout Vám návrhy a doporučení týkající se zboží nebo služeb, které by Vás mohly zajímat(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Technické údaje
(d) Údaje o používání
(e) Údaje o profilu
Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (k vývoji našich produktů/služeb a k zajištění růstu našeho podnikání).
K plnění povinností uložených zákonem, včetně řádného vládního vyšetřování, předvolání k soudu nebo jiného soudního postupu, nebo, pokud je to nutné, pro účely zabránění fyzické či finanční újmě nebo k prevenci trestného činu a podvodu(a) Identifikační údaje
(b) Kontaktní údaje
(c) Technické údaje
(d) Údaje o používání
(e) Údaje o profilu
(a) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (k ochraně našeho podnikání, zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti).
(b) Nezbytné pro účely plnění zákonné povinnosti.
(c) Nezbytné při řešení sporů.

4.2 ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM 

Obecně nesdílíme Vaše osobní klinické údaje s žádnou společností mimo CTM, s výjimkou našich důvěryhodných klientů a poskytovatelů služeb, kde je to nutné pro účely vyšetření, zkoušek a hodnocení. 

Je možné, že budeme muset sdílet Vaše osobní údaje se stranami uvedenými níže pro účely uvedené v tabulce v části 4.1 výše. 

 • Se subdodavateli třetích stran, kteří pro nás poskytují služby a/nebo nám pomáhají služby poskytovat. V případě, že využíváme služeb subdodavatelů, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, dbáme na to, aby existovaly přísné smluvní podmínky, které zajistí, že subdodavatelé zpracovávají osobní údaje pouze v rozsahu našich písemných pokynů a že jsou ve všech těchto smlouvách formulovány doložky o důvěrnosti a ochraně údajů. 
 • S třetími stranami, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo s nimi sloučit části našeho podnikání nebo našich aktiv. Případně můžeme usilovat o získání dalších podniků nebo se s nimi spojit. Pokud v souvislosti s naším podnikáním dojde ke změně kontroly, mohou noví vlastníci použít Vaše osobní údaje stejným způsobem, jaký je stanoven v těchto zásadách ochrany osobních údajů. 
 • Osobní údaje můžeme sdílet s orgány činnými v trestním řízení, státními orgány nebo jiným způsobem, a to v reakci na soudní předvolání nebo stíhání, jak to vyžadují platné právní předpisy, nebo za okolností, které zahrnují možnost výskytu fyzické nebo finanční újmy, spáchání podvodu nebo trestného činu. 

Od všech třetích stran požadujeme, aby respektovaly bezpečnost Vašich osobních údajů a nakládaly s nimi v souladu se zákonem. Našim poskytovatelům služeb z řad třetích stran neumožňujeme používat Vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely a dovolujeme jim zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro určené účely a v souladu s našimi pokyny. 

Vaše osobní údaje neprodáváme žádné třetí straně. Naše používání a zveřejňování osobních údajů o zdravotním stavu umožňující identifikaci („PIHI“) je omezeno na minimální množství osobních údajů potřebných k dosažení zamýšleného účelu konkrétní klinické zkoušky nebo klinického hodnocení a je používáno v souvislosti s činnostmi v rámci předběžného screeningu v mezích takovýchto projektů klinického výzkumu. To zahrnuje použití dotazníků v rámci studie, ve kterých jsou kladeny pouze otázky týkající se zdravotního stavu a lékařské otázky, které jsou přímo spojeny s příslušným projektem klinického výzkumu, jak je uvedeno ve schválených protokolech. 

Údaje PIHI zpravidla nepoužíváme ani nesdílíme s žádnou třetí stranou, pokud k tomu od Vás nemáme jasně vyjádřený souhlas. 

Údaje PIHI můžeme výjimečně zveřejnit, pokud je to vyžadováno příslušným právním předpisem nebo nařízením. Jedná se zejména o situace, kdy se od nás vyžaduje, abychom takové údaje PIHI zveřejnili ve vztahu k požadavkům orgánů veřejné správy pro účely splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva. To bude zahrnovat použití a/nebo zveřejnění za účelem: 

 • předcházení nebo kontroly nemoci, poranění či postižení; 
 • ohlášení nemoci, poranění nebo postižení; 
 • pomoci při sledování, vyšetřování nebo zásahu v oblasti veřejného zdraví; 
 • ohlášení zneužívání nebo zanedbávání dětí nebo domácího násilí; 
 • odvrácení vážného ohrožení jednotlivce, veřejného zdraví nebo bezpečnosti; 
 • zpřístupnění informací soudním lékařům a/nebo patologům nebo pro dárcovství tkání; 
 • v reakci na soudní řízení a příslušné soudní příkazy nebo úřední předvolání; 
 • specializovaných funkcí vlády a zaměstnaneckých kompenzací; 
 • zpřístupnění z důvodu oznámení ze strany zaměstnanců, kteří se stali obětmi trestného činu; 
 • pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv nebo k ochraně Vaší bezpečnosti, bezpečnosti ostatních nebo v rámci vyšetřování podvodu. 

4.3 ZRUŠENÍ 

Můžete nás či třetí strany kdykoli požádat o zastavení zasílání zpráv obsahujících informace/připomínky tím, že nás budete kontaktovat. 

Pokud požádáte o zrušení zasílání těchto zpráv obsahujících informace/připomínky, nebude to platit pro osobní údaje, které jste nám poskytli v důsledku nákupu produktu/služby, registrace záruky, zkušenosti s produktem/službou nebo jinými transakcemi. 

4.4 SOUBORY COOKIE 

Soubory cookie používáme pouze k zaznamenávání informací specifických pro uživatele, a to na které stránky uživatelé vstupují nebo které stránky navštěvují, k zaznamenávání aktivit v minulosti, pro správu relací a personalizaci. Použití souborů cookie umožňuje lepší zážitek uživatelů při jejich návratu na web. 

Můžete nastavit prohlížeč tak, aby odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo aby Vás upozornil, když webové stránky nastavují nebo přistupují k souborům cookie. Pokud soubory cookie zakážete nebo odmítnete, mějte na paměti, že některé části webu se mohou stát nepřístupnými nebo nemusí správně fungovat. 

4.4.1 Kontrola nad soubory cookie. Interaktivní prohlášení ohledně souborů cookie společnosti CTM jasně uvádí, jak je sledováno chování uživatele, a nabízí snadno použitelné ovládací prvky pro udělení a odvolání souhlasu. Uživatel má kontrolu nad soubory cookie a může zabránit, aby byly umístěny na jeho počítač, pokud k tomu nedá souhlas svým jednoznačným potvrzením. 

4.5 ZMĚNA ÚČELU 

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromažďovali, pokud odůvodněně neusoudíme, že je musíme použít z jiného důvodu a tento důvod je slučitelný s původním účelem. 

Pokud potřebujeme použít Vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, oznámíme Vám to a vysvětlíme právní základ, který nám to umožňuje. 

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez Vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje nebo dovoluje zákon. 

4.6 POUŽITÍ ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU V USA 

Zákon o přenositelnosti zdravotního pojištění a související odpovědnosti z roku 1996 („the Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA“) a následná nařízení zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí („DHHS“) ukládají omezení vůči jiným organizacím („krytým subjektům“), na které se může vztahovat HIPAA, co se týče Vašeho vztahu se společností CTM. Od společnosti CTM může být při poskytování služeb call centra v rámci náboru subjektů pro jednu z těchto organizací vyžadováno, aby při provádění výzkumných činností na lidských subjektech dodržovala určité aspekty HIPAA. 

Přestože společnost CTM není „krytým subjektem“, jak je definováno v předpisech o ochraně soukromí HIPAA, jsou naše zásady a postupy, kterými se řídí práva na soukromí účastníků výzkumu zahrnutá v těchto zásadách ochrany osobních údajů, kompatibilní s těmi, které požaduje HIPAA pro kryté subjekty a budou standardem pro činnosti v rámci výzkumu zahrnující PIHI. 

Všechny údaje PIHI shromážděné společností CTM v souvislosti s náborem subjektů pro klinickou výzkumnou studii jsou zachyceny v elektronické podobě a přenášeny prostřednictvím zabezpečeného síťového připojení do zabezpečené databáze. Zásady zabezpečení údajů společnosti CTM jsou v souladu se standardy správné klinické praxe, HIPAA a GDPR. Společnost CTM má samostatné bezpečnostní zásady pro fyzické zabezpečení, zabezpečení sítě a zabezpečení aplikací. 

5. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Některé Vaše osobní údaje mohou být uloženy na serverech v USA. To bude zahrnovat přenos Vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) nebo Spojené království. Kromě toho využíváme služeb třetích stran, které mají IT servery umístěné v USA a které uchovávají Vaše osobní údaje. Souhlasíte s přenosem Vašich osobních údajů do USA. 

Kdykoli přenášíme a/nebo zpracováváme Vaše osobní údaje mimo území EHP nebo UK, zajistíme, aby jim byla poskytnuta podobná úroveň ochrany pomocí zvláštních smluv schválených Evropskou komisí (nebo Kanceláří komisaře pro informace (ICO) ve Spojeném království), které osobním údajům poskytují stejnou ochranu, jaká je jim věnována v Evropě. 

6. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ 

My i naši partneři z řad třetích stran poskytující hostingové služby jsme zavedli vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili nechtěné ztrátě, použití, změně a zveřejnění Vašich osobních údajů nebo přístupu k nim. Kromě toho je přístup k Vašim osobním údajům omezen pouze na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které mají potřebu je znát z důvodu svých činností v rámci podnikání. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze podle našich pokynů a vztahuje se na ně povinnost zachování důvěrnosti. 

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení osobních údajů, a pokud je to od nás ze zákona vyžadováno, upozorníme Vás a jakýkoli příslušný regulační úřad na takové porušení. 

7. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje uchováme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, a to i za účelem splnění jakýchkoli požadavků právních předpisů, v rámci účetnictví a splnění oznamovací povinnosti. 

Při určení odpovídající doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění Vašich osobních údajů, účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, zda těchto cílů můžeme dosáhnout jinými prostředky a rovněž požadavky platných právních předpisů. 

Za určitých okolností můžete na území EHP a Spojeného království požádat o výmaz svých údajů: další informace najdete v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů Spojeného království“. 

Vaše osobní údaje můžeme také anonymizovat (aby nebyly spojeny s Vaší osobou) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto údaje používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění. 

8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR A ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 

Za určitých okolností máte podle právních předpisů na ochranu osobních údajů na území EHP a Spojeného království následující práva s ohledem na své osobní údaje: 

Požádat o přístup k Vašim osobním údajům (obecně známé jako „žádost subjektu údajů o přístup“). To Vám umožní získat kopii osobních údajů, které o Vás máme, a ověřit, zda je zpracováváme zákonným způsobem. 

Požádat o opravu osobních údajů, které o Vás máme. To Vám umožní nechat opravit všechny neúplné nebo nepřesné osobní údaje, která o Vás máme, i když možná budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete. 

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů. To Vám umožní požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů, pokud není důvod, abychom je dále zpracovávali. Rovněž máte právo požádat o výmaz nebo odstranění Vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo podat námitku proti jejich zpracování (viz níže) v případech, kdy jsme Vaše osobní údaje nezpracovávali podle zákona nebo kdy jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje dle místních právních předpisů. Mějte však na paměti, že z konkrétních právních důvodů, které Vám budou v případě potřeby oznámeny v době podání Vaší žádosti, nemusíme být vždy schopni vyhovět Vaší žádosti o výmaz. 

Podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jednáme v souladu s naším oprávněným zájmem (nebo zájmem třetí strany) a existuje ve Vaší konkrétní situaci důvod pro podání námitky proti zpracování, na jehož základě máte dojem, že byla dotčena Vaše základní práva a svobody. Námitku máte právo podat rovněž v případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které převažují Vaše práva a svobody. 

Požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. To Vám umožní požádat nás o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů v následujících případech: (a) přejete-li si, abychom stanovili přesnost údajů; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali; (c) pokud potřebujete, abychom údaje uchovávali, i když to již nepožadujeme, protože je potřebujete k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo (d) pokud jste vznesli námitky proti našemu používání Vašich osobních údajů, avšak musíme ověřit, zda máme k jejich používání převažující oprávněné důvody. 

Požádat o přenos Vašich osobních údajů Vám nebo třetí straně. Vaše osobní údaje poskytneme Vám nebo Vámi zvolené třetí straně ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, pro které jste nám původně poskytli svůj souhlas, nebo informace, které jsme použili k uzavření smlouvy s Vámi. 

Kdykoli odvolat Váš souhlas, pokud je zpracování Vašich osobních údajů na něm založeno. To však neovlivní zákonnost zpracování, které bylo provedeno před odvoláním Vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout určité produkty nebo služby. Pokud k tomu při odvolání souhlasu dojde, budeme Vás informovat. 

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás. 

Na území EHP máte právo kdykoli podat stížnost příslušnému vnitrostátnímu dozorovému orgánu. Například ve Spojeném království by se jednalo o Kancelář komisaře pro informace („ICO“), dozorový orgán Spojeného království pro otázky ochrany osobních údajů (www.ico.org.uk). Rádi bychom však měli příležitost poskytnout Vám odpověď na Vaše obavy dříve, než se obrátíte na některý z vnitrostátních dozorových úřadů, proto prosím nejprve kontaktujte nás. 

Seznam dozorových orgánů je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_cs.htm

8.1 OBVYKLE NEJSOU POŽADOVÁNY ŽÁDNÉ POPLATKY 

Za přístup ke svým osobním údajům ani za uplatnění jiných práv neplatíte poplatek. 

8.2 CO OD VÁS MŮŽEME POTŘEBOVAT 

Je možné, že budeme muset požádat o konkrétní údaje, které nám pomohou zjistit Vaši totožnost a zajistit Vaše právo na přístup k Vašim osobním údajům (nebo uplatnit jakékoli z Vašich dalších práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné osobě, která nemá právo je získat. Rovněž Vás můžeme kontaktovat a požádat Vás o další informace týkající se Vaší žádosti pro urychlení naší odezvy. 

8.3 LHŮTA PRO POSKYTNUTÍ ODPOVĚDI 

Snažíme se reagovat na všechny legitimní požadavky do 30 pracovních dnů. Ojediněle to může trvat déle než 30 pracovních dnů, pokud je Váš požadavek obzvláště složitý nebo pokud jste podali několik žádostí. V tomto případě Vás budeme informovat a budeme Vám poskytovat aktuální informace. 

9. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBYVATEL KALIFORNIE 

Máte-li bydliště v Kalifornii, máte s ohledem na osobní údaje následující práva: 

 • Právo vědět, jaké osobní údaje jsme o Vás shromáždili, použili, zveřejnili a prodali. Chcete-li odeslat žádost o informace, kontaktujte nás. Rovněž můžete pověřit schváleného zástupce, aby o přístup požádal Vaším jménem. 
 • Právo požádat o výmaz osobních údajů, které jsme o Vás shromáždili. Chcete-li předložit žádost o výmaz, kontaktujte nás. Rovněž můžete pověřit schváleného zástupce, aby o výmaz požádal Vaším jménem. 

Pokud uplatníte tato práva a předložíte nám řádnou žádost, ověříme Vaši totožnost tím, že Vás požádáme o identifikační údaje, jako je Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo nebo informace o Vašem účtu u nás. K ověření Vaší identity můžeme použít také poskytovatele ověření třetí strany. Vezměte prosím na vědomí, že jsme povinni vyhovět těmto žádostem pouze dvakrát za období 12 měsíců. 

Uplatnění těchto Vašich práv nebude mít žádný nepříznivý dopad na cenu a kvalitu našeho zboží nebo služeb. 

Po dobu 12 měsíců před datem těchto zásad ochrany osobních údajů neprodala společnost CTM žádné osobní údaje shromážděné o Vás ani to nemá v budoucnu v plánu. 

10. DEFINICE 

EHP a Spojené království 

Oprávněný zájem na území EHP nebo Spojeného království znamená náš zájem v rámci naší obchodní činnosti na vedení a řízení našeho podnikání, jež nám umožní poskytovat ty nejlepší služby/produkty a tu nejlepší a nejbezpečnější zkušenost. Dbáme na to, abychom před zpracováním Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu zvážili a vyvážili jakýkoli případný dopad na Vás (pozitivní i negativní) a na Vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme pro činnosti, kdy jsou naše zájmy převáženy dopadem na Vás (pokud nemáme Váš souhlas nebo není-li zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak). Můžete získat více informací o tom, jakým způsobem posuzujeme, zda má náš oprávněný zájem v souvislosti s konkrétními činnostmi na Vás dopad, a to kontaktováním nás. 

Plnění smlouvy znamená zpracování Vašich údajů, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků na Vaši žádost před uzavřením takové smlouvy. 

Dodržování zákonných nebo regulačních povinností znamená zpracování Vašich osobních údajů, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností, kterým podléháme. 

GDPR je obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. 

USA 

Krytý subjekt znamená instituci, organizaci nebo jiný subjekt, na který se vztahují pravidla zákona o přenositelnosti zdravotního pojištění a související odpovědnosti z roku 1996 (The Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA“). Krytými subjekty jsou také: (i) zdravotní plán, (ii) informační středisko zdravotní péče a (iii) poskytovatel zdravotní péče, který předává veškeré osobní údaje o zdravotním stavu umožňující identifikaci v elektronické podobě v souvislosti s transakcí, na kterou se vztahuje HIPAA. 

Osobní údaje o zdravotním stavu umožňující identifikaci (Personal Identifiable Health Information, „PIHI“) jsou jakékoli údaje včetně demografických údajů shromážděných o osobě, které: 

 1. se vztahují na (a) fyzické či duševní zdraví nebo zdravotní stav osoby v minulosti, současnosti či budoucnosti; (b) poskytování zdravotní péče dané osobě; nebo (c) platby za poskytování zdravotní péče dané osobě v minulosti, současnosti a budoucnosti; a
 2. umožňují identifikaci dané osoby nebo existuje opodstatněný důvod se domnívat, že mohou být k identifikaci osoby použity; a
 3. součástí údajů PIHI nejsou záznamy o vzdělání ani záznamy o zdravotním stavu, na které se vztahuje zákon o rodinném vzdělávacím právu a ochraně soukromí (Family Education Rights and Privacy Act), ani záznamy o zaměstnání vedené společností CTM v roli zaměstnavatele. 

KALIFORNIE 

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které identifikují či popisují konkrétního spotřebitele nebo domácnost, vztahují se k nim, lze je s nimi přiměřeně spojit nebo by mohly přímo či nepřímo na ně odkazovat. 

PRO KTEROUKOLI JURISDIKCI 

Třetí strany jsou: 

 • Poskytovatelé služeb jednající jako zpracovatelé osobních údajů, kteří nám poskytují své služby. 
 • Odborní poradci jednající jako zpracovatelé osobních údajů nebo společní správci, včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří nám poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby. 
 • Regulační úřady a další státní orgány, které jednají jako zpracovatelé osobních údajů nebo společní správci v rámci kterékoli jurisdikce, v níž působíme, a které za určitých okolností vyžadují podávání zpráv o činnostech týkajících se zpracování osobních údajů.

Σύντομες πληροφορίες για
την οστεοαρθρίτιδα

 • Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η πιο συνηθισμένη μορφή αρθρίτιδας, η οποία είναι φλεγμονή και οίδημα στις αρθρώσεις. Η ΟΑ συμβαίνει όταν ο χόνδρος σε έναν σύνδεσμο αρχίζει να διαλύεται και να προκαλεί αλλαγές στο υποκείμενο οστό. Οι αλλαγές μπορεί να αρχίσουν αργά και να επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου.9
 • ΟΑ εκδηλώνεται συνήθως στα χέρια, στους γοφούς και στα γόνατα.9
 • Οι παράγοντες κινδύνου για την ΟΑ περιλαμβάνουν τα εξής:9
 • Ηλικία (ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία)
 • Φύλο (οι γυναίκες είναι πιθανότερο να αναπτύξουν ΟΑ)
 • Υπερβολικό βάρος
 • Γενετική
 • Τα συμπτώματα της ΟΑ περιλαμβάνουν τα εξής:9
 • Άλγος ή πόνος
 • Δυσκολία στην κάμψη
 • Μειωμένο εύρος κινητικότητας
 • Οίδημα
 • Από το 1990, έχει υπάρξει 113% αύξηση στα περιστατικά ΟΑ σε όλον τον κόσμο. Το 2019, υπήρχαν πάνω από 527 εκατομμύρια περιστατικά.10
 • Μελέτες σε πληθυσμούς δείχνουν σταθερά ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπερβολικού σωματικού βάρους ή της παχυσαρκίας και της ΟΑ γόνατος.11
 • Μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια σωματικού βάρους μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο άλγους και τη λειτουργία σε ασθενείς με ΟΑ γόνατος.11

Σύντομες πληροφορίες για
τον διαβήτη τύπου 2 (ΔΤ2)

 • Ο διαβήτης είναι μια πάθηση που εκδηλώνεται όταν ο οργανισμός δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την ινσουλίνη που παράγει.
 • Πάνω από 422 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη.12
 • Πάνω από το 95% των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη έχουν ΔΤ2.12
 • Οι παράγοντες κινδύνου για τον ΔΤ2 περιλαμβάνουν τα εξής:13
 • Προδιαβήτης
 • Υπερβολικό βάρος
 • Ηλικία 45 ετών και άνω
 • Ύπαρξη γονέα ή αδερφού/αδερφής με ΔΤ2
 • Σωματική άσκηση λιγότερο από 3 φορές την εβδομάδα
 • Αν δεν εφαρμοστεί θεραπεία, ο ΔΤ2 προκαλεί τη συσσώρευση του σακχάρου στο αίμα, γεγονός που επιφέρει τελικά σοβαρές συνέπειες, όπως οι εξής:14
 • Καρδιοπάθεια
 • Νεφροπάθεια
 • Τύφλωση
 • Ακρωτηριασμός

Σύντομες πληροφορίες για
την αποφρακτική υπνική άπνοια

 • Η αποφρακτική υπνική άπνοια (ΑΥΑ) συμβαίνει όταν οι ανώτεροι αεραγωγοί σας αποφράσσονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να διακόπτεται η ροή αέρα. Αυτό σημαίνει ότι η αναπνοή σας διακόπτεται για σύντομα χρονικά διαστήματα.6
 • Όσοι έχουν μεγάλες αμυγδαλές, υπερβολικό βάρος ή αλλαγές στα επίπεδα ορμονών μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο ΑΥΑ.6
 • Τα συμπτώματα της ΑΥΑ περιλαμβάνουν:6
 • Αναπνοή ρεγχάζουσα
 • Πρωινές κεφαλαλγίες
 • Χρόνια υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • Κόπωση
 • Ευερεθιστότητα
 • Διαταραγμένη συγκέντρωση
 • Η ΑΥΑ είναι σχετικά συνηθισμένη πάθηση —μελέτες εκτιμούν ότι πάσχουν σχεδόν 1 στους 5 άνδρες και σχεδόν 1 στις 6 γυναίκες.7
 • Μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια σωματικού βάρους μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της ΑΥΑ.8

Σύντομες πληροφορίες για
την καρδιαγγειακή νόσο

 • Η καρδιαγγειακή νόσος είναι μια ομάδα παθήσεων που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.3
 • Σε αυτήν την ομάδα παθήσεων περιλαμβάνονται οι εξής:s:
 • Στεφανιαία νόσος3
 • Εγκεφαλοαγγειακή νόσος3
 • Περιφερική αρτηριακή νόσος3
 • Καρδιακή ανεπάρκεια4
 • Καρδιακές προσβολές και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούνται συνήθως από έμφραξη που εμποδίζει την καρδιά ή τον εγκέφαλο να λάβει τη ροή αίματος που χρειάζεται. Οι καρδιακές προσβολές και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ονομάζονται οξέα επεισόδια διότι είναι αιφνίδια και σοβαρά όταν ξεκινούν.3
 • Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Το 2019, σχεδόν 1 στους 3 ανθρώπους πέθαναν από καρδιαγγειακή νόσο.3
 • Οι παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Ανθυγιεινή διατροφή
 • Σωματική αδράνεια
 • Χρήση προϊόντων καπνού
 • Επιβλαβή κατανάλωση οινοπνεύματος3
 • Υψηλή αρτηριακή πίεση5
 • Υψηλή χοληστερόλη5

Fatti in breve
sulla malattia cardiovascolare

 • Per malattia cardiovascolare si intende un gruppo di patologie che colpiscono il cuore e i vasi sanguigni.3
 • Questo gruppo di patologie include:
 • Cardiopatia coronarica3
 • Malattia cerebrovascolare3
 • Malattia arteriosa periferica3
 • Insufficienza cardiaca4
 • Gli attacchi cardiaci e gli ictus sono generalmente causati da un'ostruzione che impedisce al cuore o al cervello di ricevere il flusso sanguigno necessario. Gli attacchi cardiaci e gli ictus sono inoltre definiti eventi acuti per il loro esordio improvviso e grave.3
 • La malattia cardiovascolare è la principale causa di morte a livello globale. Nel 2019, quasi 1 decesso su 3 è stato causato da malattie cardiovascolari.3
 • I fattori di rischio per la malattia cardiovascolare comprendono:
 • Dieta non sana
 • Inattività fisica
 • Uso di tabacco
 • Uso improprio di alcol3
 • Ipertensione5
 • Colesterolo elevato5

Stručná fakta o
kardiovaskulárních onemocněních

 • Kardiovaskulární onemocnění je skupina stavů, které postihují srdce a krevní cévy.3
 • Do této skupiny onemocnění patří:
 • Ischemická choroba srdeční3
 • Cerebrovaskulární onemocnění3
 • Onemocnění periferních tepen3
 • Selhání srdce4
 • Srdeční záchvaty a mozkové mrtvice jsou obvykle způsobeny blokádou, která brání potřebnému průtoku krve srdcem nebo mozkem. Srdeční záchvaty a mozkové mrtvice se nazývají akutní události, protože jsou při svém začátku náhlé a závažné.3
 • Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou smrti. V roce 2019 zemřela téměř 1 ze 3 osob na kardiovaskulární onemocnění.3
 • Mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění patří:
 • Nezdravá dieta
 • Nedostatek tělesné činnosti
 • Užívání tabáku
 • Škodlivé užívání alkoholu3
 • Vysoký krevní tlak5
 • Vysoký cholesterol5

Schnelle Fakten zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine Gruppe von Erkrankungen, die das Herz und die Blutgefäße betreffen.3
 • Dazu zählen:
 • Koronare Herzkrankheit3
 • Zerebrovaskuläre Erkrankung3
 • Periphere arterielle Verschlusskrankheit3
 • Herzversagen4
 • Herz- und Schlaganfälle werden in der Regel durch eine Blockade verursacht, die verhindert, dass das Herz oder das Gehirn mit dem notwendigen Blutstrom versorgt wird. Herz- und Schlaganfälle werden als akute Ereignisse bezeichnet, weil sie plötzlich und schwerwiegend beginnen.3
 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Im Jahr 2019 starb fast jeder dritte Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.3
 • Zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen:
 • Ungesunde Ernährung
 • Bewegungsmangel
 • Tabakkonsum
 • Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum3
 • Hoher Blutdruck5
 • Hoher Cholesterinspiegel5

Kurz ein paar Fakten zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine Gruppe von Erkrankungen, die das Herz und die Blutgefäße betreffen.3
 • Dazu zählen:
 • Koronare Herzkrankheit3
 • Zerebrovaskuläre Erkrankungen3
 • Periphere arterielle Verschlusskrankheit3
 • Herzversagen4
 • Herz- und Schlaganfälle werden in der Regel durch eine Blockade verursacht, die verhindert, dass das Herz oder das Gehirn mit dem notwendigen Blutstrom versorgt wird. Herz- und Schlaganfälle werden als akute Ereignisse bezeichnet, weil sie plötzlich und großer Heftigkeit auftreten.3
 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Im Jahr 2019 starb fast jeder dritte Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.3
 • Zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen:
 • Ungesunde Ernährung
 • Bewegungsmangel
 • Tabakkonsum
 • Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum3
 • Hoher Blutdruck5
 • Hoher Cholesterinspiegel5

Fatti in breve
sull'apnea ostruttiva del sonno

 • L'apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnea, OSA) si verifica quando le vie aeree superiori si ostruiscono più volte durante il sonno, riducendo o impedendo il flusso di aria. Ciò significa che la respirazione si interrompe per brevi periodi.6
 • I soggetti con tonsille grandi, eccesso ponderale o alterazioni dei livelli ormonali possono presentare un rischio più elevato di apnea ostruttiva del sonno.6
 • I sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno possono includere:6
 • Russamento
 • Cefalee mattutine
 • Sonnolenza diurna cronica
 • Stanchezza
 • Irritabilità
 • Riduzione della concentrazione
 • L'apnea ostruttiva del sonno è piuttosto comune: secondo gli studi, ne soffrono quasi 1 uomo su 5 e quasi 1 donna su 6.7
 • Alcuni studi hanno dimostrato che il calo ponderale può migliorare i sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno.8

Stručná fakta o
obstrukční spánkové apnoi

 • Obstrukční spánková apnoe (OSA) nastává, když se Vaše horní cesty dýchací během spánku mnohokrát zablokují, což sníží nebo zastaví proudění vzduchu. To znamená, že se Vaše dýchání na krátkou dobu zastaví.6
 • Osoby s velkými mandlemi, nadváhou nebo změnami hormonálních hladin mohou mít zvýšené riziko OSA.6
 • Mezi příznaky OSA patří:6
 • Chrápání
 • Ranní bolesti hlavy
 • Chronická denní ospalost
 • Únava
 • Podrážděnost
 • Zhoršená koncentrace
 • OSA je poměrně častá – studie odhadují, že je postižen téměř 1 z každých 5 mužů a téměř 1 z každých 6 žen.7
 • Studie ukázaly, že váhový úbytek může zlepšit příznaky OSA.8

Schnelle Fakten zu
obstruktiver Schlafapnoe

 • Obstruktive Schlafapnoe (OSA) tritt auf, wenn die oberen Atemwege während des Schlafs häufig blockiert werden, was den Luftstrom reduziert oder stoppt. Dies bedeutet, dass die Atmung für kurze Zeit aussetzt.6
 • Menschen mit großen Mandeln, Übergewicht oder Veränderungen des Hormonspiegels können ein erhöhtes Risiko für OSA haben.6
 • Zu den Symptomen von OSA gehört unter anderem:6
 • Schnarchen
 • Morgendliche Kopfschmerzen
 • Chronische Schläfrigkeit während des Tages
 • Ermüdung
 • Reizbarkeit
 • Beeinträchtigte Konzentration
 • OSA ist relativ häufig – Studien zufolge ist fast jeder fünfte Mann und fast jede sechste Frau von OSA betroffen.7
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsverlust die Symptome von OSA verbessern kann.8

Kurz ein paar Fakten zu
obstruktiver Schlafapnoe

 • Obstruktive Schlafapnoe (OSA) tritt auf, wenn die oberen Atemwege während des Schlafs mehrmals blockiert werden, sodass der Luftstrom reduziert oder gestoppt wird. Dies bedeutet, dass die Atmung für kurze Zeit aussetzt.6
 • Menschen mit großen Mandeln, Übergewicht oder verändertem Hormonspiegel können ein erhöhtes Risiko für OSA haben.6
 • Zu den Symptomen von OSA gehört unter anderem:6
 • Schnarchen
 • Morgendliche Kopfschmerzen
 • Chronische Schläfrigkeit während des Tages
 • Ermüdung
 • Reizbarkeit
 • Beeinträchtigte Konzentration
 • OSA ist relativ häufig – Studien zufolge ist fast jeder fünfte Mann und fast jede sechste Frau von OSA betroffen.7
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsabnahme die Symptome von OSA verbessern kann.8

Fatti in breve
sull'osteoartrite

 • L'osteoartrite (OA) rappresenta la più forma comune di artrite, che consiste nell'infiammazione e nel gonfiore delle articolazioni. L'osteoartrite si verifica quando la cartilagine all'interno di un'articolazione inizia a rompersi e determinare alterazioni nell'osso sottostante. Queste alterazioni possono esordire lentamente e peggiorare nel tempo.9
 • L'osteoartrite si localizza generalmente a livello delle mani, delle anche e delle ginocchia.9
 • I fattori di rischio per l'osteoartrite comprendono:9
 • Età (il rischio aumenta con l'età)
 • Sesso (le donne hanno maggiori probabilità di sviluppare l'osteoartrite)
 • Eccesso ponderale
 • Fattori genetici
 • I sintomi dell'osteoartrite possono includere:9
 • Dolore o indolenzimento
 • Rigidità
 • Escursione ridotta
 • Gonfiore
 • A partire dal 1990, si è verificato un aumento del 113% dei casi mondiali di osteoartrite. Nel 2019, sono stati registrati più di 527 milioni di casi.10
 • Gli studi basati sulla popolazione hanno costantemente dimostrato una correlazione tra eccesso ponderale o obesità e osteoartrite del ginocchio.11
 • Gli studi hanno dimostrato che il calo ponderale può migliorare il dolore e la funzionalità nei pazienti affetti da osteoartrite del ginocchio.11

Stručná fakta o
osteoartritidě

 • Osteoartritida (OA) je nejčastější formou artritidy, což je zánět a otok kloubů. OA nastává, když se chrupavka v kloubu začne rozpadat a způsobí změny v základní kosti. Změny mohou začít pomalu a postupem času se zhoršovat.9
 • OA se obvykle nachází v rukou, kyčlích a kolenou.9
 • Mezi rizikové faktory OA patří:9
 • Věk (riziko se s věkem zvyšuje)
 • Pohlaví (u žen je větší pravděpodobnost rozvoje OA)
 • Nadváha
 • Genetika
 • Mezi příznaky OA patří:9
 • Bolest
 • Ztuhlost
 • Omezená hybnost
 • Otok
 • Od roku 1990 došlo po celém světě k nárůstu OA o 113 %. V roce 2019 bylo více než 527 milionů případů.10
 • Populační studie trvale prokazují souvislost mezi nadváhou nebo obezitou a OA kolene.11
 • Studie ukázaly, že váhový úbytek může u pacientů s OA kolene zlepšit bolest a pohybovou funkci.11

Schnelle Fakten zu
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) ist die häufigste Form der Arthritis, bei der es zu Entzündungen und Schwellungen in den Gelenken kommt. OA tritt auf, wenn der Knorpel in einem Gelenk abzubauen beginnt und Veränderungen am darunter liegenden Knochen verursacht. Die Veränderungen können langsam beginnen und sich mit der Zeit verschlimmern.9
 • OA tritt typischerweise in den Händen, Hüften und Knien auf.9
 • Zu den Risikofaktoren für OA zählen:9
 • Alter (das Risiko steigt mit dem Alter)
 • Geschlecht (Frauen erkranken häufiger an OA)
 • Übergewicht:
 • Genetik
 • Zu den Symptomen von OA gehört unter anderem:9
 • Schmerzen
 • Steifheit
 • Verminderter Bewegungsumfang
 • Schwellung
 • Seit 1990 ist die Zahl der OA weltweit um 113 % gestiegen. Im Jahr 2019 gab es mehr als 527 Millionen Fälle.10
 • Bevölkerungsbezogene Studien haben durchweg einen Zusammenhang zwischen Übergewicht oder Adipositas und Knie-OA gezeigt.11
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsverlust Schmerzen und Funktion bei Patienten:innen mit Knie-OA verbessern kann.11

Kurz ein paar Fakten zu
Osteoarthrose

 • Osteoarthrose (OA) ist die häufigste Form der Arthritis, bei der es zu Entzündungen und Schwellungen in den Gelenken kommt. OA tritt auf, wenn der Knorpel in einem Gelenk langsam abgebaut wird, wodurch am darunter liegenden Knochen Veränderungen auftreten. Die Veränderungen beginnen meist langsam und verschlimmern sich mit der Zeit.9
 • OA tritt typischerweise an den Händen, Hüften und Knien auf.9
 • Zu den Risikofaktoren für OA zählen:9
 • Alter (das Risiko steigt mit dem Alter)
 • Geschlecht (Frauen erkranken häufiger an OA)
 • Übergewicht
 • Genetik
 • Zu den Symptomen von OA gehört unter anderem:9
 • Schmerzen
 • Steifheit
 • Geringerer Bewegungsumfang
 • Schwellung
 • Seit 1990 ist die Zahl der OA weltweit um 113 % gestiegen. Im Jahr 2019 gab es mehr als 527 Millionen Fälle.10
 • Studien mit der Bevölkerung haben durchweg einen Zusammenhang zwischen Übergewicht oder Adipositas und Knie-OA gezeigt.11
 • Studien haben gezeigt, dass eine Gewichtsabnahme bei Patientinnen und Patienten mit Knie-OA zu weniger Schmerzen und einem besseren Funktionsumfang führen kann.11

Fatti in breve
sul diabete di tipo 2 (T2D)

 • Il diabete è una patologia che si verifica quando l'organismo non produce insulina a sufficienza o non riesce a utilizzare correttamente l'insulina che produce.
 • Oltre 422 milioni di persone nel mondo soffrono di diabete.12
 • Oltre il 95% delle persone che soffrono di diabete presenta il tipo 2.12
 • I fattori di rischio per il diabete di tipo 2 comprendono:13
 • Presenza di prediabete
 • Eccesso ponderale
 • Età di almeno 45 anni
 • Presenza di un genitore o fratello/sorella con diabete di tipo 2
 • Attività fisica inferiore alle 3 volte a settimana
 • In assenza di trattamento, il diabete di tipo 2 determina l'accumulo di zuccheri nel sangue, che può comportare gravi conseguenze, come ad esempio:14
 • Malattia cardiaca
 • Malattia renale
 • Cecità
 • Amputazione

Stručná fakta o
diabetu 2. typu (T2D)

 • Diabetes je stav, ke kterému dochází, když tělo neprodukuje dostatek inzulinu nebo když tělo nedokáže efektivně využít inzulin, který produkuje.
 • Více než 422 milionů lidí po celém světě má diabetes.12
 • Více než 95 % lidí, kteří mají diabetes, mají T2D.12
 • Mezi rizikové faktory T2D patří:13
 • prediabetes,
 • nadváha,
 • věk 45 let a více,
 • rodič nebo sourozenec s T2D,
 • fyzická aktivita méně než 3krát za týden.
 • Neléčený T2D způsobuje hromadění cukru v krvi, což může nakonec vést k vážným následkům jako např.:14
 • srdeční onemocnění,
 • onemocnění ledvin,
 • slepota,
 • amputace.

Schnelle Fakten zu
Typ-2-Diabetes (T2D)

 • Diabetes ist eine Krankheit, die auftritt, wenn der Körper nicht genügend Insulin produziert oder wenn der Körper das produzierte Insulin nicht effektiv nutzen kann.
 • Weltweit sind mehr als 422 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt.12
 • Mehr als 95 % der Menschen, die an Diabetes leiden, haben T2D.12
 • Zu den Risikofaktoren für T2D zählen:13
 • Prädiabetes
 • Übergewicht
 • Alter von 45 Jahren oder mehr
 • Elternteil oder ein Geschwisterteil mit T2D haben
 • Körperliche Aktivität weniger als 3 Mal pro Woche
 • Ohne Behandlung führt T2D zu einer Anhäufung von Zucker im Blut, was schließlich zu schwerwiegenden Folgen führen kann, wie zum Beispiel:14
 • Herzerkrankung
 • Nierenerkrankung
 • Blindheit
 • Amputation

Kurz ein paar Fakten zu
Typ-2-Diabetes (T2D)

 • Diabetes ist eine Krankheit, die auftritt, wenn der Körper nicht genügend Insulin produziert oder wenn der Körper das produzierte Insulin nicht effektiv nutzen kann.
 • Weltweit sind mehr als 422 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt.12
 • Mehr als 95 % der Menschen, die an Diabetes leiden, haben T2D.12
 • Zu den Risikofaktoren für T2D zählen:13
 • Prädiabetes
 • Übergewicht
 • Alter von 45 Jahren oder mehr
 • Elternteil oder Geschwister mit T2D
 • Weniger als 3 Mal pro Woche körperliche Aktivität
 • Ohne Behandlung führt T2D zu einer Anhäufung von Zucker im Blut, was schließlich zu schwerwiegenden Folgen führen kann, wie zum Beispiel:14
 • Herzerkrankung
 • Nierenerkrankung
 • Blindheit
 • Amputation von Gliedmaßen

Datos básicos sobre
la diabetes tipo 2 (DT2)

 • La diabetes es una afección que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede usar de forma efectiva la insulina que produce.
 • Más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas con diabetes tienen DT2.12
 • Los factores de riesgo para la DT2 incluyen los siguientes:13
 • Tener prediabetes
 • Tener sobrepeso
 • Tener 45 años o más
 • Tener un padre o hermano con DT2
 • Realizar actividad física menos de 3 veces a la semana
 • Sin tratamiento, la DT2 hace que el azúcar se acumule en la sangre, lo que, eventualmente, puede traer graves consecuencias, como las siguientes:14
 • Enfermedad cardíaca
 • Enfermedad renal
 • Ceguera
 • Amputación

Kilka faktów na
temat cukrzycy typu 2

 • Cukrzyca to choroba, która rozwija się, kiedy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystać wytworzonej przez siebie insuliny.
 • Ponad 422 miliony ludzi na świecie choruje na cukrzycę12.
 • Ponad 95% osób chorych na cukrzycę ma cukrzycę typu 212.
 • Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 obejmują13:
 • stan przedcukrzycowy;
 • nadwagę;
 • ukończony 45 rok życia;
 • występowanie cukrzycy typu 2 u rodzica lub rodzeństwa;
 • uprawianie aktywności fizycznej rzadziej niż trzy razy w tygodniu.
 • Nieleczona cukrzyca typu 2 powoduje gromadzenie się cukru we krwi, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak14:
 • choroba serca;
 • choroba nerek;
 • ślepota;
 • amputacje.

Información breve sobre
diabetes tipo 2 (DM2)

 • La diabetes es una afección que ocurre cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina, o bien cuando el cuerpo no logra utilizar de manera efectiva la insulina que sí produce.
 • Más de 422 millones de personas en el mundo padecen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas que padecen diabetes tienen DM2.12
 • Entre los factores de riesgo de la DM2, se encuentran los siguientes:13
 • padecer prediabetes;
 • tener exceso de peso;
 • tener 45 años o más;
 • tener un progenitor, un hermano o hermana con DM2;
 • realizar ejercicio físico menos de 3 veces por semana.
 • Sin tratamiento, la DM2 provoca que el azúcar se acumule en la sangre, y esto puede tener consecuencias graves como las siguientes:14
 • enfermedad cardíaca;
 • enfermedad renal;
 • ceguera;
 • amputación.

Quick Facts on
Type 2 Diabetes (T2D)

 • Diabetes is a condition that occurs when the body does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces.
 • More than 422 million people worldwide have diabetes.12
 • More than 95% of the people who have diabetes have T2D.12
 • Risk factors for T2D include:13
 • Having prediabetes
 • Having excess weight
 • Being 45 years old or older
 • Having a parent or sibling with T2D
 • Being physically active less than 3 times per week
 • Without treatment, T2D causes sugar to build up in the blood, which can eventually lead to serious consequences such as:14
 • Heart disease
 • Kidney disease
 • Blindness
 • Amputation

Quelques faits en bref sur
le diabète de type 2 (DT2)

 • Le diabète est une maladie qui survient lorsque le corps ne produit pas assez d’insuline ou lorsque le corps ne peut pas utiliser efficacement l’insuline qu’il produit.
 • Plus de 422 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète.12
 • Plus de 95 % des personnes atteintes de diabète ont le DT2.12
 • Les facteurs de risque de DT2 comprennent ce qui suit :13
 • Être atteint de prédiabète
 • Présenter un surpoids
 • Être âgé de 45 ans ou plus
 • Avoir un parent, un frère ou une sœur atteint du DT2
 • Pratiquer une activité physique moins de 3 fois par semaine
 • Sans traitement, le DT2 provoque une accumulation de glucose dans le sang, ce qui peut avoir des conséquences graves telles que :14
 • une maladie cardiaque
 • une maladie rénale
 • la cécité
 • une amputation

Datos básicos sobre
la osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es la forma más frecuente de artritis, la cual se presenta como una inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA aparece cuando el cartílago dentro de una articulación comienza a deteriorarse y provocar cambios en el hueso subyacente. Los cambios pueden comenzar lentamente y empeorar con el tiempo.9
 • La OA suele encontrarse en las manos, las caderas y las rodillas.9
 • Los factores de riesgo para la OA incluyen los siguientes:9
 • Edad (el riesgo aumenta con la edad)
 • Sexo (las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar OA)
 • Sobrepeso
 • Genética
 • Los síntomas de la OA incluyen los siguientes:9
 • Dolor o molestias
 • Rigidez musculoesquelética
 • Disminución en el rango de movimiento
 • Hinchazón
 • Desde 1990, ha habido un aumento del 113 % en OA alrededor del mundo. En 2019, hubo más de 527 millones casos.10
 • Los estudios basados en la población han demostrado de forma consistente un vínculo entre el sobrepeso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso podría mejorar el dolor y la función en pacientes con OA de rodilla.11

Kilka faktów na
temat choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) to najczęstsza postać zapalenia stawów, czyli stanu zapalnego i obrzęku stawów. ChZS rozwija się, kiedy chrząstka stawowa zaczyna ulegać zniszczeniu, co powoduje zmiany w znajdujących się pod nią kościach. Zmiany te mogą powoli nasilać się z czasem9.
 • ChZS najczęściej dotyka rąk, bioder i kolan9.
 • Czynniki ryzyka ChZS obejmują9:
 • wiek (ryzyko zwiększa się z wiekiem);
 • płeć (u kobiet ChZS rozwija się częściej);
 • nadwagę;
 • predyspozycje genetyczne.
 • Objawy ChZS obejmują9:
 • ból;
 • sztywność;
 • ograniczony zakres ruchu;
 • obrzęk.
 • Od roku 1990 częstość występowania ChZS na świecie wzrosła o 113%. W roku 2019 stwierdzono ponad 527 milionów przypadków10.
 • Badania populacyjne konsekwentnie wskazują na istnienie związku pomiędzy nadwagą i otyłością a chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego11.
 • Badania wykazały, że obniżenie masy ciała może zmniejszyć ból i poprawić funkcjonowanie u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego11.

Información breve sobre
la osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es el tipo más común de artritis, que es la inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA ocurre cuando el cartílago que se encuentra entre las articulaciones comienza a deteriorarse y causa cambios en los huesos que están debajo. Dichos cambios pueden comenzar de forma lenta y agravarse con el paso del tiempo.9
 • En particular, la OA se presenta en las manos, la cadera y las rodillas.9
 • Entre los factores de riesgo de la OA, se encuentran los siguientes:9
 • edad (el riesgos aumenta con la edad);
 • género (las mujeres son más propensas a desarrollar OA);
 • exceso de peso;
 • factores genéticos.
 • Entre los síntomas de la OA, se incluyen los siguientes:9
 • dolor;
 • rigidez musculoesquelética;
 • disminución de la movilidad;
 • hinchazón.
 • Desde 1990, se ha observado un incremento del 113 % en los casos de OA a nivel mundial. In 2019, se registraron más de 527 millones de casos.10
 • Estudios basados en la población han demostrado, de modo consistente, que existe una relación entre el exceso de peso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso puede ayudar a mejorar el dolor y la movilidad en pacientes con OA de rodilla.11

Quick Facts on
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis, which is inflammation and swelling in the joints. OA happens when the cartilage within a joint starts to break down and cause changes to the underlying bone. The changes may begin slowly and get worse over time.9
 • OA is typically found in the hands, hips, and knees.9
 • Risk factors for OA include:9
 • Age (risk increases with age)
 • Gender (women are more likely to develop OA)
 • Excess weight
 • Genetics
 • Symptoms of OA include:9
 • Pain or aching
 • Stiffness
 • Decreased range of motion
 • Swelling
 • Since 1990, there has been a 113% increase in OA around the world. In 2019, there were more than 527 million cases.10
 • Population-based studies have consistently shown a link between excess weight or obesity and knee OA.11
 • Studies have shown that weight loss may improve pain and function in patients with knee OA.11

Quelques faits en bref sur
l’arthrose

 • L’arthrose est la forme la plus courante d’arthrite, qui est l’inflammation et le gonflement des articulations. L’arthrose se produit lorsque le cartilage d’une articulation commence à se décomposer et à provoquer des changements dans l’os sous-jacent. Les changements peuvent commencer lentement et empirer avec le temps.9
 • L’arthrose touche généralement les mains, les hanches et les genoux.9
 • Les facteurs de risque d’arthrose comprennent ce qui suit :9
 • L’âge (le risque augmente avec l’âge)
 • Le sexe (les femmes sont plus susceptibles de développer de l’arthrose)
 • Le surpoids
 • La génétique
 • Les symptômes d’arthrose peuvent comprendre ce qui suit :9
 • La douleur, passagère ou continue
 • La raideur
 • La diminution de l’amplitude des mouvements
 • Le gonflement
 • Depuis 1990, il y a eu une augmentation de 113 % de l’arthrose dans le monde. En 2019, il y a eu plus de 527 millions de cas.10
 • Des études sur la population ont constamment montré un lien entre le surpoids ou l’obésité et l’arthrose du genou.11
 • Des études ont montré que la perte de poids peut réduire la douleur et améliorer la fonction chez les patients atteints d’arthrose du genou.11

Datos básicos sobre
la apnea obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) aparece cuando las vías respiratorias superiores se bloquean muchas veces mientras duerme, lo que reduce o detiene el flujo de aire. Esto significa que su respiración se detiene por breves periodos de tiempo.6
 • Las personas con amígdalas agrandadas, sobrepeso o cambios en los niveles hormonales podrían tener un mayor riego de AOS.6
 • Los síntomas de la AOS incluyen los siguientes:6
 • Ronquidos
 • Cefaleas matutinas
 • Somnolencia diurna crónica
 • Fatiga
 • Irritabilidad
 • Concentración deteriorada
 • La AOS es bastante frecuente; los estudios estiman que casi 1 de cada 5 hombres y casi 1 de cada 6 mujeres se ven afectados.7
 • Los estudios han revelado que la pérdida de peso podría mejorar los síntomas de la AOS.8

Kilka faktów na
temat obturacyjnego bezdechu sennego

 • Obturacyjny bezdech senny ma miejsce wówczas, gdy górne drogi oddechowe są blokowane wielokrotnie podczas snu, co ogranicza lub uniemożliwia przepływ powietrza. Oznacza to, ze oddech ustaje na krótkie okresy czasu6.
 • Osoby z dużymi migdałkami, nadwagą oraz zaburzeniami hormonalnymi są narażone na większe ryzyko obturacyjnego bezdechu sennego6.
 • Objawy obturacyjnego bezdechu sennego obejmują6:
 • chrapanie;
 • poranne bóle głowy;
 • przewlekłą senność w ciągu dnia;
 • zmęczenie;
 • drażliwość;
 • zaburzenia koncentracji.
 • Obturacyjny bezdech senny występuje dość często – badania wskazują, że niemal 1 na 5 mężczyzn i 1 na 6 kobiet cierpi na obturacyjny bezdech senny7.
 • Badania wykazały, że obniżenie masy ciała może złagodzić objawy obturacyjnego bezdechu sennego8.

Información breve sobre
la apnea obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) ocurre cuando la vía aérea superior se bloquea en repetidas ocasiones durante el sueño, lo que reduce o detiene el paso de aire hacia los pulmones. Esto quiere decir que la respiración se detiene por breves periodos de tiempo.6
 • En personas con amígdalas grandes, exceso de peso o cambios hormonales, el riesgo de sufrir AOS es mayor.6
 • Entre los síntomas de la AOS, se incluyen los siguientes:6
 • ronquidos;
 • cefaleas matutinas;
 • somnolencia diurna crónica;
 • fatiga;
 • irritabilidad;
 • concentración deteriorada.
 • La AOS es bastante común: los estudios calculan que la padecen alrededor de 1 de cada 5 hombres, y 1 de cada 6 mujeres.7
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso puede ayudar a mejorar los síntomas de la AOS.8

Quick Facts on
Obstructive Sleep Apnoea

 • Obstructive sleep apnoea (OSA) happens when your upper airway becomes blocked many times during sleep, which reduces or stops airflow. This means that your breathing stops for brief periods.6
 • Those with large tonsils, excess weight, or changes in hormone levels may be at increased risk for OSA.6
 • Symptoms of OSA include:6
 • Snoring
 • Morning headaches
 • Chronic daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Irritability
 • Impaired concentration
 • OSA is fairly common—studies estimate that almost 1 in every 5 men, and almost 1 in every 6 women are affected.7
 • Studies have shown that weight loss may improve symptoms of OSA.8

Quelques faits en bref sur
l’apnée obstructive du sommeil

 • L’apnée obstructive du sommeil (AOS) se produit lorsque les voies respiratoires supérieures sont bloquées de nombreuses fois pendant le sommeil, ce qui réduit ou interrompt le flux d’air. Cela signifie que la respiration s’arrête pendant de courtes périodes.6
 • Les personnes présentant de grosses amygdales, un surpoids ou des changements hormonaux peuvent être exposées à un risque accru d’AOS.6
 • Les symptômes d’AOS incluent ce qui suit:6
 • Le ronflement
 • Les céphalées matinales
 • La somnolence diurne chronique
 • La fatigue
 • L’irritabilité
 • La difficulté à se concentrer
 • L’AOS est assez fréquente – des études estiment que près d’un homme sur cinq et près d’une femme sur six sont touchés.7
 • Des études ont montré que la perte de poids peut améliorer les symptômes de l’AOS.8

Datos básicos sobre
las enfermedades cardiovasculares

 • Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de afecciones que afectan al corazón y los vasos sanguíneos.3
 • Este grupo de enfermedades incluye las siguientes:
 • Enfermedad cardíaca coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Insuficiencia cardíaca4
 • Los ataques al corazón y los ictus suelen ser causados por un bloqueo que evita que el corazón o el cerebro reciban el suministro de sangre que necesitan. Los ataques cardíacos e ictus se denominan eventos agudos porque son repentinos y graves cuando comienzan.3
 • Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte a nivel mundial. En 2019, casi 1 de cada 3 personas murió a causa de una enfermedad cardiovascular.3
 • Los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares incluyen los siguientes:
 • Dieta no saludable
 • Falta de actividad física
 • Consumo de tabaco
 • Consumo dañino de alcohol3
 • Presión arterial alta5
 • Colesterol alto5

Kilka faktów na
temat chorób układu krążenia

 • Choroby układu krążenia to grupa chorób dotykających serca i naczyń krwionośnych3.
 • Ta grupa chorób obejmuje:
 • chorobę niedokrwienną serca3
 • chorobę naczyniową mózgu3
 • chorobę tętnic obwodowych3
 • niewydolność serca4
 • Zawały serca i udary są zwykle spowodowane blokadą, która uniemożliwia doprowadzenie odpowiedniej ilości krwi do serca lub mózgu. Zawały serca i udary są nazywane zdarzeniami ostrymi, ponieważ występują nagle i mają ciężki przebieg3.
 • Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci na świecie. W roku 2019 niemal 1 osoba na 3 umarła z powodu choroby układu krążenia3.
 • Czynniki ryzyka chorób układu krążenia obejmują:
 • niezdrową dietę;
 • brak aktywności fizycznej;
 • palenie tytoniu;
 • nadużywanie alkoholu3;
 • wysokie ciśnienie krwi5;
 • wysoki poziom cholesterolu5.

Información breve sobre
enfermedad cardiovascular

 • La enfermedad cardiovascular comprende una serie de problemas que afectan al corazón y a los vasos sangüíneos.3
 • En este grupo de enfermedades, se incluyen las siguientes:
 • Enfermedad coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Fallo cardíaco4
 • Los infartos y los accidentes cerebrovasculares suelen ocurrir por un bloqueo que impide que el corazón o el cerebro reciban el flujo sanguíneo que necesitan. Los infartos y los accidentes cerebrovasculares se denominan eventos agudos, ya que se caracterizan por un inicio grave y repentino.3
 • La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2019, alrededor de 1 de cada 3 personas murieron debido a una enfermedad cardiovascular.3
 • Entre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, se encuentran los siguientes:
 • dieta no saludable;
 • sedentarismo;
 • consumo de tabaco;
 • consumo excesivo de alcohol;3
 • presión arterial alta;5
 • colesterol alto.5

Quick Facts on
Cardiovascular Disease

 • Cardiovascular disease is a group of conditions that affect the heart and blood vessels.3
 • This group of diseases includes:
 • Coronary heart disease3
 • Cerebrovascular disease3
 • Peripheral arterial disease3
 • Heart failure4
 • Heart attacks and strokes are usually caused by a blockage that prevents the heart or brain from receiving the blood flow it needs. Heart attacks and strokes are called acute events because they are sudden and severe when they begin.3
 • Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. In 2019, almost 1 in 3 people died from cardiovascular disease.3
 • Risk factors for cardiovascular disease include:
 • Unhealthy diet
 • Physical inactivity
 • Tobacco use
 • Harmful use of alcohol3
 • High blood pressure5
 • High cholesterol5

Quelques faits en bref sur
les maladies cardiovasculaires

 • Les maladies cardiovasculaires sont un groupe de maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins.3
 • Ce groupe de maladies comprend les suivantes :
 • La coronaropathie3
 • La maladie cérébrovasculaire3
 • La maladie artérielle périphérique3
 • L’insuffisance cardiaque4
 • Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont généralement causés par un blocage qui empêche le cœur ou le cerveau de recevoir le flux sanguin dont il a besoin. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont appelés « événements aigus » parce qu’ils sont soudains et graves quand ils se produisent.3
 • Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mort dans le monde. En 2019, près d’une personne sur trois est décédée d’une maladie cardiovasculaire.3
 • Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires comprennent ce qui suit :
 • Une alimentation malsaine
 • Une inactivité physique
 • La consommation de tabac
 • La consommation nocive d’alcool3
 • Une pression artérielle élevée5
 • Un taux de cholestérol élevé5

Puntos claves de la
diabetes tipo 2 (DT2)

 • La diabetes es una afección que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce.
 • Más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas con diabetes tiene DT2.12
 • Los factores de riesgo de la DT2 incluyen los siguientes:13
 • Prediabetes
 • Sobrepeso
 • Tener 45 años o más
 • Tener padres o hermanos con DT2
 • Realizar actividad física menos de 3 veces a la semana
 • Sin tratamiento, la DT2 genera una acumulación de azúcar en la sangre, que, con el tiempo, puede tener consecuencias graves como las siguientes:14
 • Enfermedad cardiaca
 • Enfermedad renal
 • Ceguera
 • Amputación

Puntos clave de la
osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es la forma más frecuente de artritis, que es la inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA se da cuando el cartílago dentro de la articulación comienza a romperse y produce cambios en el hueso subyacente. Estos cambios pueden comenzar de a poco y empeorar con el tiempo.9
 • La OA suele darse en las manos, la cadera y las rodillas.9
 • Entre los factores de riesgo de la OA se incluyen los siguientes:9
 • Edad (el riesgo aumenta con el paso de los años)
 • Sexo (las personas de sexo femenino tienen más probabilidades de desarrollar OA)
 • Sobrepeso
 • Genética
 • Algunos síntomas de la OA incluyen los siguientes:9
 • Dolor o sensibilidad
 • Rigidez
 • Movilidad disminuida
 • Hinchazón
 • Desde 1990, los casos de OA han aumentado un 113 % en todo el mundo. En 2019, hubo más de 527 millones de casos.10
 • Los estudios sobre la población muestran de manera consistente una relación entre el sobrepeso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios muestran que la pérdida de peso puede mejorar el dolor y la función en los pacientes con OA de rodilla.11

Puntos clave de la
obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) se genera cuando las vías respiratorias superiores se bloquean varias veces mientras duerme, lo que reduce o impide el flujo de aire. Esto quiere decir que deja de respirar durante períodos breves.6
 • Las personas con amígdalas grandes, sobrepeso o cambios en los niveles hormonales pueden tener un mayor riesgo de tener AOS.6
 • Algunos síntomas de la AOS incluyen los siguientes:6
 • Ronquidos
 • Dolor de cabeza durante las mañanas
 • Somnolencia diurna crónica
 • Fatiga
 • Irritabilidad
 • Concentración deteriorada
 • La AOS es bastante frecuente; los estudios estiman que casi 1 de cada 5 hombres y casi 1 de cada 6 mujeres la tienen.7
 • Los estudios demuestran que la pérdida de peso puede mejorar los síntomas de la AOS.8

Puntos clave de la
enfermedad cardiovascular

 • La enfermedad cardiovascular abarca un grupo de enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.3
 • Este grupo de enfermedades incluye las siguientes:
 • Enfermedad coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Fallo cardiaco4
 • Los ictus y ataques al corazón suelen ser el resultado de un bloqueo que evita que el corazón o el cerebro reciba el flujo sanguíneo que necesita. Se los llama acontecimientos agudos porque son repentinos y graves desde su inicio.3
 • La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. En el año 2019, casi 1 de cada 3 personas murió a causa de la enfermedad cardiovascular.3
 • Los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular incluyen los siguientes:
 • Dieta no saludable
 • Inactividad física
 • Consumo de tabaco
 • Consumo dañino de alcohol3
 • Presión arterial alta5
 • Colesterol alto5

Quick Facts on
Type 2 Diabetes (T2D)

 • Diabetes is a condition that occurs when the body does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces.
 • More than 422 million people worldwide have diabetes.12
 • More than 95% of the people who have diabetes have T2D.12
 • Risk factors for T2D include:13
 • Having prediabetes
 • Having excess weight
 • Being 45 years old or older
 • Having a parent or sibling with T2D
 • Being physically active less than 3 times per week
 • Without treatment, T2D causes sugar to build up in the blood, which can eventually lead to serious consequences such as:14
 • Heart disease
 • Kidney disease
 • Blindness
 • Amputation

Quick Facts on
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis, which is inflammation and swelling in the joints. OA happens when the cartilage within a joint starts to break down and cause changes to the underlying bone. The changes may begin slowly and get worse over time.9
 • OA is typically found in the hands, hips, and knees.9
 • Risk factors for OA include:9
 • Age (risk increases with age)
 • Gender (women are more likely to develop OA)
 • Excess weight
 • Genetics
 • Symptoms of OA include:9
 • Pain or aching
 • Stiffness
 • Decreased range of motion
 • Swelling
 • Since 1990, there has been a 113% increase in OA around the world. In 2019, there were more than 527 million cases.10
 • Population-based studies have consistently shown a link between excess weight or obesity and knee OA.11
 • Studies have shown that weight loss may improve pain and function in patients with knee OA.11

Quick Facts on
Obstructive Sleep Apnea

 • Obstructive sleep apnea (OSA) happens when your upper airway becomes blocked many times during sleep, which reduces or stops airflow. This means that your breathing stops for brief periods.6
 • Those with large tonsils, excess weight, or changes in hormone levels may be at increased risk for OSA.6
 • Symptoms of OSA include:6
 • Snoring
 • Morning headaches
 • Chronic daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Irritability
 • Impaired concentration
 • OSA is fairly common—studies estimate that almost 1 in every 5 men, and almost 1 in every 6 women are affected.7
 • Studies have shown that weight loss may improve symptoms of OSA.8

Quick Facts on
Cardiovascular Disease

 • Cardiovascular disease is a group of conditions that affect the heart and blood vessels.3
 • This group of diseases includes:
 • Coronary heart disease3
 • Cerebrovascular disease3
 • Peripheral arterial disease3
 • Heart failure4
 • Heart attacks and strokes are usually caused by a blockage that prevents the heart or brain from receiving the blood flow it needs. Heart attacks and strokes are called acute events because they are sudden and severe when they begin.3
 • Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. In 2019, almost 1 in 3 people died from cardiovascular disease.3
 • Risk factors for cardiovascular disease include:
 • Unhealthy diet
 • Physical inactivity
 • Tobacco use
 • Harmful use of alcohol3
 • High blood pressure5
 • High cholesterol5