Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Clinical Trial Media, Inc. («CTM») 

Πολιτική απορρήτου 

Ισχύει από τις 22 Ιανουαρίου, 2021 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η CTM δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το απόρρητό σας. 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, και σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας και το πώς σας προστατεύει ο νόμος. 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζει την προσέγγισή μας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλον τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικές δικαιοδοσίες και διαφορετικά νομικά συστήματα: 

 1. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τη συμμόρφωσή μας σε θέματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου, δεν πρέπει να επισκεφτείτε ή να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία της CTM. 
 2. Σε άλλες περιοχές του κόσμου, ισχύουν διαφορετικοί νομικοί κανόνες και, ειδικότερα, θα χρησιμοποιούμε και θα προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο που συνάδει με τους κανόνες που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»), ο οποίος έχει εγκρίνει τον Γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων («ΓΚΠΔ»), και στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ»), το οποίο έχει εγκρίνει τη δική του έκδοση του ΓΚΠΔ. Στον ΕΟΧ ή στο ΗΒ, η σχετική εθνική εποπτική αρχή θα έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τη συμμόρφωσή μας στη σχετική χώρα. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου, μην επισκεφτείτε ή χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία της CTM. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 1. ΣΚΟΠΟΣ 
 2. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ 
 3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ 
 4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ 
 5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 7. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΒ 
 9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 
 10. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η CTM συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και σας ενημερώνει σχετικά με τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας όσον αφορά το πώς μπορείτε να επιλέγετε και να διαχειρίζεστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. 

Είναι σημαντικό να μελετήσετε την παρούσα πολιτική απορρήτου σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη πολιτική απορρήτου ή δήλωση περί εύλογης επεξεργασίας που μπορεί να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ώστε να έχετε πλήρη γνώση του τρόπου με τον οποίο και του λόγου για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου συμπληρώνει τις άλλες δηλώσεις και δεν αποσκοπεί στην αναίρεσή τους. 

1.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εκδίδεται εκ μέρους της CTM, επομένως, όταν αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου οι λέξεις «εμείς», «εμάς» ή «μας», τότε εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Έχουμε διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αιτημάτων άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας για αιτήματα που αφορούν δικαιώματα απορρήτου και πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε είναι τα εξής: 

Πλήρης επωνυμία νομικής οντότητας: Clinical Trial Media, Inc. 

Όνομα ή τίτλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων: Richard Cudmore 

Διεύθυνση email: privacy@clinicaltrialmedia.com 

Αριθμός τηλεφώνου: 516-470-0720 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 100 Motor Parkway, Suite 528, Hauppauge, NY 11788, ΗΠΑ 

Διεύθυνση URL: https://clinicaltrialmedia.com/request-form/ 

1.3 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία οποιαδήποτε στιγμή στην οικεία εθνική εποπτική αρχή στη χώρα διαμονής σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαίωμα αυτό και για να εντοπίσετε την αρχή που είναι αρμόδια για το απόρρητο των δεδομένων, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_el). Αν είστε στο ΗΒ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Γραφείου του Επιτρόπου Πληροφοριών («ICO») (www.ico.org.uk). Αν είστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ για τα ζητήματα που σας απασχολούν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.ftc.gov/faq/consumer-protection/submit-consumer-complaint-ftc

Ωστόσο, θα θέλαμε να μας δοθεί η ευκαιρία να απαντήσουμε σε οτιδήποτε σας προβληματίζει πριν απευθυνθείτε σε κάποια από τις εθνικές εποπτικές αρχές, συνεπώς παρακαλείστε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας. 

1.4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου και θα σας ενημερώσουμε σχετικά επικαιροποιώντας την παρούσα δήλωση, επομένως ελέγχετέ την περιοδικά, ιδίως αν έχετε σχέσεις με εμάς σε εξέλιξη. Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με εσάς να είναι ακριβή και επίκαιρα. Ενημερώνετέ μας σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας. 

1.5 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους, προσθήκες και εφαρμογές τρίτων. Αν κάνετε κλικ ή ενεργοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, μπορεί να δώσετε σε τρίτους τη δυνατότητα να συλλέξουν ή να κοινοποιήσουν δεδομένα που σας αφορούν. Δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δηλώσεις απορρήτου τους. Όταν εξέρχεστε από τον ιστότοπό μας, είναι σκόπιμο να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε 

2. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικές πληροφορίες είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνουν δεδομένα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα (ανωνυμοποιημένα δεδομένα). 

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να διαβιβάσουμε διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει, ως εξής: 

 • Τα δεδομένα ταυτότητας περιλαμβάνουν όνομα, πατρώνυμο, επώνυμο, όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό, ημερομηνία γέννησης και φύλο. 
 • Τα δεδομένα επικοινωνίας περιλαμβάνουν διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση email και αριθμούς τηλεφώνου. 
 • Οικονομικά δεδομένα: περιλαμβάνουν τραπεζικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών και εντολοδόχων για την εκτέλεση πληρωμών από εμάς και προς εμάς σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουμε. 
 • Τα δεδομένα συναλλαγών περιλαμβάνουν στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε λάβει ή αγοράσει από εμάς ή/και συνδεδεμένες εταιρείες. 
 • Τα τεχνικά δεδομένα περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet («IP»), τα στοιχεία σύνδεσής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ρυθμίσεις ζώνης ώρας και τοποθεσία, τύπους και εκδόσεις προσθηκών προγραμμάτων περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, καθώς και άλλη τεχνολογία σε συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο. 
 • Τα δεδομένα προφίλ περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, αγορές ή παραγγελίες που έχετε κάνει, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις, τα σχόλιά σας και απαντήσεις σε έρευνες/ερωτηματολόγια. 
 • Τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
 • Τα δεδομένα εμπορικής προώθησης και επικοινωνιών περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τη λήψη υλικού μάρκετινγκ από εμάς ή/και συνδεδεμένες εταιρείες. 
 • Τα δεδομένα υγείας περιλαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της υγείας σας ή/και τις συνέπειες της συμμετοχής σε οποιεσδήποτε κλινικές δοκιμές που οργανώνονται από πελάτες μας. 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε Συγκεντρωτικά δεδομένα, όπως γενικά στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα, για οποιονδήποτε σκοπό. Συγκεντρωτικά δεδομένα μπορεί να αντληθούν από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει του νόμου, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα Δεδομένα χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη λειτουργία του ιστότοπου. Ωστόσο, αν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε Συγκεντρωτικά δεδομένα με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας έτσι ώστε να είναι δυνατή, άμεσα ή έμμεσα, η ταυτοποίησή σας, θα χειριστούμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. 

Πέραν των Δεδομένων υγείας και κλαδικών ή κρατικών ερωτηματολογίων/ερευνών στις οποίες υποχρεούμαστε να συμμετάσχουμε, συνήθως δεν συλλέγουμε Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (σε αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τη φυλή ή την εθνότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον γενετήσιο προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις σας ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.) 

2.1 ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Όταν χρειάζεται να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει του νόμου ή των όρων μιας σύμβασης με εσάς και εσείς δεν υποβάλετε τα δεδομένα όταν σας ζητηθούν, ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει ή προσπαθούμε να συνάψουμε με εσάς (για παράδειγμα, για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς). Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να πρέπει να ακυρώσουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που σας παρέχουμε, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε τη δεδομένη στιγμή. 

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ 

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους για τη συλλογή των κατηγοριών δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω από εσάς και σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 • Άμεσες αλληλεπιδράσεις. Μπορεί να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συμπληρώνοντας φόρμες ή μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου και email ή με άλλον τρόπο. Σε αυτά περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε όταν:
  • υποβάλλετε αίτηση, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας, 
  • συνάπτετε σύμβαση για τη λήψη των υπηρεσιών μας ή 
  • ζητάτε να σας αποστείλουμε υλικό εμπορικής προώθησης. 
 • Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ή αλληλεπιδράσεις. Καθώς αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα Τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό σας, τις ενέργειες ή τα μοτίβα που ακολουθείτε κατά την περιήγηση. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση cookies, αρχείων καταγραφής και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε Τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν, αν επισκεφτείτε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν τα cookies μας. Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα παρέχουν μια «μακροσκοπική» εικόνα των μοτίβων επισκεψιμότητας των χρηστών και πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα του ιστότοπου που επισκέπτονται περισσότερο οι χρήστες του. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσουμε τι είδους τεχνολογία είναι διαθέσιμη στους υπολογιστές των επισκεπτών, ώστε να μπορούμε να τους εξυπηρετούμε καλύτερα αξιοποιώντας πιο προηγμένες τεχνολογίες (π.χ. Macromedia Flash). Καμία από τις πληροφορίες αυτές δεν συνδέεται με Προσωπικές πληροφορίες.
  • Ενδεικτικά, συλλέγουμε και καταγράφουμε παθητικά τις παρακάτω πληροφορίες από επισκέπτες του ιστότοπού μας:
   • Τύπος προγράμματος περιήγησης 
   • Διεύθυνση IP 
   • Όνομα τομέα 
   • Ώρα πρόσβασης 
   • Λειτουργικό σύστημα 
 • Τρίτα μέρη ή δημόσια διαθέσιμες πηγές. Ενδέχεται να λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από διάφορα τρίτα μέρη ή δημόσιες πηγές, όπως αναφέρονται παρακάτω:
  • Ενδέχεται να λαμβάνουμε Τεχνικά δεδομένα από τα εξής μέρη:
   • παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης, όπως την Google, 
   • διαφημιστικά δίκτυα, 
   • παρόχους πληροφοριών αναζήτησης, 
   • διαδικτυακές πύλες. 
  • Δεδομένα επικοινωνίας και συναλλαγών από παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληρωμών και υπηρεσιών παράδοσης. 
  • Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας από μεσίτες δεδομένων ή υπηρεσίες συγκέντρωσης δεδομένων. 

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ 

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο όταν μας το επιτρέπει ο νόμος. Κυρίως, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις παρακάτω περιστάσεις: 

 • Όταν πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση την οποία πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε συνάψει με εσάς ή για να εκπληρώσουμε άλλες νομικές υποχρεώσεις. 
 • Όταν είναι απαραίτητο για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας (ή τρίτου μέρους), και τα δικά σας συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματα δεν υπερισχύουν έναντι των εν λόγω συμφερόντων (αυτό ισχύει στον ΕΟΧ και στο ΗΒ). 
 • Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με νομική ή κανονιστική υποχρέωση. 

Στον ΕΟΧ, σε σχέση με την αποστολή σε εσάς μηνυμάτων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης μέσω email ή μηνύματος κειμένου, θα προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες μόνο όταν i) έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή ii) είστε ήδη πελάτης. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στις δραστηριότητες εμπορικής προώθησης οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. 

4.1 ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ 

 Παρουσιάζουμε παραπάνω, με τη μορφή πίνακα, μια περιγραφή των τρόπων με τους οποίους σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και την αντίστοιχη νομική βάση για τις ενέργειές μας. Προσδιορίζουμε επίσης ποια είναι τα έννομα συμφέροντά μας, κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υποβάλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αξιοποιώντας περισσότερες από μία νομικές βάσεις, ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε αναλυτικές πληροφορίες για τις συγκεκριμένες νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, στις περιπτώσεις που αναφέρονται περισσότερες από μία νομικές βάσεις στον παρακάτω πίνακα. 

Σκοπός/ΔραστηριότηταΚατηγορία δεδομένωνΝομική βάση επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βάσης έννομου συμφέροντος
Για να σας εγγράψουμε ως νέο πελάτηα) Ταυτότητας
β) Επικοινωνίας
Εκτέλεση σύμβασης με εσάς
Για να διεκπεραιώνουμε και να παρέχουμε υπηρεσίες ή/και για να εκπληρώνουμε συμβατικές υποχρεώσεις έναντί σας, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης και ανάκτησης χρηματικών ποσών που μας οφείλετεα) Ταυτότητας
β) Επικοινωνίας
γ) Οικονομικά
δ) Συναλλαγών
ε) Εμπορικής προώθησης και επικοινωνιών
α) Εκτέλεση σύμβασης με εσάς
β) Απαραίτητα για την άσκηση έννομων συμφερόντων μας (για την είσπραξη οφειλόμενων σε εμάς ποσών)
Για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
α) Να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στους όρους ή την πολιτική απορρήτου μας
β) Να σας ζητήσουμε να υποβάλετε μια αξιολόγηση ή να συμπληρώσετε μια έρευνα/ένα ερωτηματολόγιο
α) Ταυτότητας
β) Επικοινωνίας
γ) Προφίλ
δ) Εμπορικής προώθησης και επικοινωνιών
α) Εκτέλεση σύμβασης με εσάς
β) Απαραίτητα για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
γ) Απαραίτητα για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας (για να τηρούμε ενημερωμένα αρχεία και να μελετάμε πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας)
Για να σας παράσχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μια έρευνα/ένα ερωτηματολόγιοα) Ταυτότητας
β) Επικοινωνίας
γ) Προφίλ
δ) Χρήσης
ε) Εμπορικής προώθησης και επικοινωνιών
α) Εκτέλεση σύμβασης με εσάς
β) Απαραίτητα για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας (για να μελετάμε πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας, για να τα αναπτύσσουμε και για να προάγουμε την επιχείρησή μας)
Για να εξετάσουμε αν πληροίτε τα κριτήρια/είστε κατάλληλοι για συμμετοχή σε συγκεκριμένη κλινική δοκιμή, σχετική κλινική έρευνα ή πρόγραμμα κλινικής υποστήριξης που διεξάγουν οι πελάτες μαςα) Ταυτότητας
β) Επικοινωνίας
γ) Υγείας
α) Απαραίτητα για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας να αναπτύσσουμε τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας
β) Απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις μας προς τους τελικούς πελάτες μας
Για να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε την επιχείρησή μας και τον παρόντα ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης δεδομένων, δοκιμών, συντήρησης συστήματος, υποστήριξης, υποβολής αναφορών και φιλοξενίας δεδομένων)α) Ταυτότητας
β) Επικοινωνίας
γ) Τεχνικά
α) Απαραίτητα για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας (για τη λειτουργία της επιχείρησής μας, την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών IT, για την ασφάλεια του δικτύου, για την αποτροπή απάτης και στο πλαίσιο άσκησης αναδιοργάνωσης της επιχείρησης ή αναδιάρθρωσης του ομίλου)
β) Απαραίτητα για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
γ) Απαραίτητα για την επίλυση διαφορών
Για να παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο ιστότοπου και διαφημίσεις σε εσάς και για να μετρούμε ή να κατανοούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων που σας παρουσιάζουμεα) Ταυτότητας
β) Επικοινωνίας
γ) Προφίλ
δ) Χρήσης
ε) Εμπορικής προώθησης και επικοινωνιών
στ) Τεχνικά
Απαραίτητα για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας (για να μελετάμε πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας, για να τα αναπτύσσουμε, για να προάγουμε την επιχείρησή μας και για να προσαρμόζουμε τη στρατηγική εμπορικής προώθησης που εφαρμόζουμε)
Για να χρησιμοποιούμε ανάλυση δεδομένων ώστε να βελτιώνουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα/τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, τις σχέσεις μας με τους πελάτες και τις εμπειρίες των πελατών και για να παρέχουμε αρχείο ελέγχου για συγκατάθεσηα) Τεχνικά
β) Χρήσης
Απαραίτητα για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας (για να προσδιορίζουμε τύπους πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο και συναφή, για να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας και για να προσαρμόζουμε τη στρατηγική εμπορικής προώθησης που εφαρμόζουμε)
Για να σας υποβάλλουμε προτάσεις και συστάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουνα) Ταυτότητα
ςβ) Επικοινωνίας
γ) Τεχνικά
δ) Χρήσης
ε) Προφίλ
Απαραίτητα για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας (για να αναπτύσσουμε τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας και να προάγουμε την επιχείρησή μας)
Για να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων κρατικών ερευνών, κλητεύσεων ή άλλων νομικών διαδικασιών ή όπως άλλως είναι απαραίτητο για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή για την πρόληψη εγκλημάτων και απάτηςα) Ταυτότητας
β) Επικοινωνίας
γ) Τεχνικά
δ) Χρήσης
ε) Προφίλ
α) Απαραίτητα για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας (για να προστατεύουμε την επιχείρηση, τους εργαζομένους, τους πελάτες μας και το κοινό)
β) Απαραίτητα για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση
γ) Απαραίτητα για την επίλυση διαφορών

4.2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Γενικά, δεν κοινοποιούμε τα κλινικά προσωπικά δεδομένα σας σε οποιαδήποτε εταιρεία εκτός της CTM, με την εξαίρεση αξιόπιστων πελατών και παρόχων υπηρεσιών μας, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για έρευνες και δοκιμές. 

Ενδέχεται να πρέπει να κοινοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στα παρακάτω αναφερόμενα μέρη για τους σκοπούς που αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας 4.1 παραπάνω. 

 • Τρίτους υπεργολάβους που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς ή/και μας συνδράμουν κατά την παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε υπεργολάβους που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εξασφαλίζουμε ότι υφίστανται αυστηροί συμβατικοί όροι που διασφαλίζουν ότι αυτοί επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με τις γραπτές μας οδηγίες και ότι όλες οι σχετικές μεταξύ μας συμβάσεις περιλαμβάνουν κατάλληλα διατυπωμένες ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων. 
 • Τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να επιλέξουμε να πωλήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να συγχωνεύσουμε μέρη της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιδιώξουμε να αποκτήσουμε άλλες επιχειρήσεις ή να συγχωνευτούμε με αυτές. Αν προκύψει αλλαγή ελέγχου σε σχέση με την επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. 
 • Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σε αρχές επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές ή άλλως, στο πλαίσιο νομικών κλητεύσεων ή διαδικασιών, όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή σε περιπτώσεις που υπάρχει ενδεχόμενο πρόκλησης σωματικής βλάβης, οικονομικής ζημίας, απάτης ή εγκλήματος. 

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να σέβονται την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και να τα μεταχειρίζονται σύμφωνα με τον νόμο. Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε μόνο να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 

Δεν πωλούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους. Η από μέρους μας χρήση και γνωστοποίηση Προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών υγείας («PIHI») περιορίζεται στα ελάχιστα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της συγκεκριμένης κλινικής έρευνας ή κλινικής δοκιμής και πραγματοποιείται σε σχέση με δραστηριότητες προκαταρκτικής διαλογής για τέτοια έργα κλινικής έρευνας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ερωτηματολογίων μελέτης τα οποία διατυπώνουν μόνο ερωτήματα σχετικά με την υγεία και ιατρικά θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με το σχετικό έργο κλινικής έρευνας, όπως προσδιορίζεται σε εγκεκριμένα πρωτόκολλα. 

Γενικά, δεν θα χρησιμοποιούμε ούτε θα γνωστοποιούμε σε τρίτους πληροφορίες PIHI, αν δεν έχουμε λάβει τη ρητή σχετική συγκατάθεσή σας. 

Κατ' εξαίρεση, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες PIHI στις περιπτώσεις που υποχρεούμαστε να το πράξουμε βάσει σχετικού νόμου ή κανονισμού. Ειδικότερα, αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καταστάσεις στις οποίες υποχρεούμαστε να γνωστοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες PIHI σε σχέση με αιτήματα δημόσιων αρχών για την εκπλήρωση απαιτήσεων εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου. Περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις χρήσης ή/και γνωστοποίησης για τους εξής σκοπούς: 

 • πρόληψη ή έλεγχος ασθένειας, τραυματισμού ή αναπηρίας, 
 • αναφορά ασθένειας, τραυματισμού ή αναπηρίας, 
 • συνδρομή στην παρακολούθηση της δημόσιας υγείας, σε έρευνες ή παρεμβάσεις για σκοπούς δημόσιας υγείας, 
 • αναφορά περιστατικών κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών ή ενδοοικογενειακής βίας, 
 • αποτροπή σοβαρής απειλής κατά φυσικών προσώπων ή της δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, 
 • σε ιατροδικαστές ή για δωρεά ιστών, 
 • ως απόκριση σε νομικές διαδικασίες και σχετικές δικαστικές εντολές ή κλητεύσεις, 
 • για εξειδικευμένες κρατικές δραστηριότητες και αποζημίωση εργαζομένων, 
 • από εργαζόμενους που είναι πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος ή θύματα εγκληματικής ενέργειας, 
 • όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή για την προστασία της ασφάλειάς σας, της ασφάλειας άλλων ή για τη διερεύνηση απάτης. 

4.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς ή τρίτους να σταματήσουμε να σας στέλνουμε πληροφορίες/υπενθυμίσεις οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας. 

Η επιλογή σας να σταματήσετε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες/υπενθυμίσεις δεν επηρεάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε υποβάλει ως αποτέλεσμα της αγοράς ενός προϊόντος/μιας υπηρεσίας, της καταχώρισης μιας εγγύησης, της εμπειρίας χρήσης προϊόντος/υπηρεσίας ή άλλων συναλλαγών. 

4.4 COOKIES 

Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για την καταγραφή σχετικών με τους χρήστες πληροφοριών, όσον αφορά τις σελίδες που ανοίγουν ή επισκέπτονται οι χρήστες, για την καταγραφή προηγούμενης δραστηριότητας και για τη διαχείριση και την εξατομίκευση των περιόδων λειτουργίας. Η χρήση των cookies καθιστά δυνατή τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, όταν οι επισκέπτες επιστρέφουν στον ιστότοπο. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει όλα ή ορισμένα cookies προγράμματος περιήγησης ή να σας ειδοποιεί όταν ιστότοποι τοποθετούν ή αποκτούν πρόσβαση σε cookies. Αν απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε cookies, έχετε υπόψη ότι ορισμένα μέρη του ιστότοπου μπορεί να μην είναι πια προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά. 

4.4.1 Έλεγχος των cookies. Η διαδραστική δήλωση της CTM για τα cookies καταδεικνύει με σαφήνεια πώς παρακολουθείται η συμπεριφορά των χρηστών και παρέχει εύχρηστα στοιχεία ελέγχου για την παροχή και την ανάκληση της συγκατάθεσης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή του, έως ότου παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του με καταφατική πράξη. 

4.5 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ 

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός εάν θεωρούμε εύλογα ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. 

Αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για άσχετο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε. 

Έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. 

4.6 ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

Ο Νόμος για τη φορητότητα και τη λογοδοσία στον τομέα της ασφάλισης υγείας του 1996 («HIPAA») και μεταγενέστεροι κανονισμοί που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών («DHHS») των ΗΠΑ επιβάλλουν περιορισμούς σε άλλους οργανισμούς (Καλυπτόμενες οντότητες) που ενδέχεται να καλύπτονται βάσει του HIPAA όσον αφορά τη σχέση σας με τη CTM. Η CTM ενδέχεται, κατά την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου αναζήτησης συμμετεχόντων για κάποιον από αυτούς τους οργανισμούς, να πρέπει να συμμορφωθεί με ορισμένες πτυχές του HIPAA κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας σε ανθρώπους. 

Μολονότι η CTM δεν είναι Καλυπτόμενη οντότητα όπως ορίζεται στους κανονισμούς απορρήτου του HIPAA, οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας, οι οποίες διέπουν τα δικαιώματα απορρήτου συμμετεχόντων σε έρευνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, είναι συμβατές με τις απαιτήσεις του HIPAA για τις Καλυπτόμενες οντότητες και θα αποτελέσουν τον κανόνα για ερευνητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πληροφορίες PIHI. 

Όλα τα δεδομένα PIHI που συλλέγονται από τη CTM σε σχέση με την αναζήτηση υποκειμένων για μια κλινική ερευνητική μελέτη καταγράφονται ηλεκτρονικά και διαβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης δικτύου σε ασφαλή βάση δεδομένων. Οι πολιτικές της CTM για την ασφάλεια των δεδομένων συνάδουν με τις Ορθές κλινικές πρακτικές, τον HIPAA και τα πρότυπα του ΓΚΠΔ. Η CTM διατηρεί χωριστές Πολιτικές ασφάλειας για θέματα Υλικής ασφάλειας, Ασφάλειας δικτύων και Ασφάλειας εφαρμογών. 

5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να τηρούνται σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει τη διαβίβαση των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή του ΗΒ. Επίσης, χρησιμοποιούμε τρίτους που διαθέτουν διακομιστές IT εγκατεστημένους στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Στις περιπτώσεις που διαβιβάζουμε ή/και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός του ΕΟΧ ή του ΗΒ, διασφαλίζουμε την παροχή παρόμοιου επιπέδου προστασίας τους με τη χρήση ειδικών συμβάσεων, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή το ICO στο ΗΒ), οι οποίες παρέχουν στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την ίδια προστασία που απολαμβάνουν στην Ευρώπη. 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Εμείς και οι τρίτοι συνεργάτες μας που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, γνωστοποίηση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Επίσης, περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους εργαζόμενους, εντολοδόχους, αναδόχους και άλλους τρίτους που πρέπει να τα γνωρίζουν για επαγγελματικούς σκοπούς. Αυτοί θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας. 

Εφαρμόζουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση κάθε ύποπτης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα ενημερώνουμε εσάς και οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή για παραβιάσεις, στην περίπτωση που υποχρεούμαστε νομικά να το πράξουμε. 

7. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για σκοπούς εκπλήρωσης οποιωνδήποτε απαιτήσεων νομικού χαρακτήρα, τήρησης λογιστικών στοιχείων ή υποβολής αναφορών. 

Για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνουμε υπόψη τον όγκο, τον χαρακτήρα και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον δυνητικό κίνδυνο βλάβης λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή γνωστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και αν μπορούμε να επιτύχουμε τους εν λόγω σκοπούς με άλλα μέσα, καθώς και τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις στον ΕΟΧ και το ΗΒ, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα με τίτλο «Τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας βάσει του ΓΚΠΔ και του Νόμου περί απορρήτου του ΗΒ» για περαιτέρω πληροφορίες. 

Ενδέχεται επίσης να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (έτσι ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς και, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες επ' αόριστον, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς. 

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΒ 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στον ΕΟΧ και στο ΗΒ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας: 

Να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας επιτρέπει να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατέχουμε σχετικά με εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. 

Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να εξασφαλίσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων που κατέχουμε σχετικά με εσάς, μολονότι ενδέχεται να πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε. 

Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν έχετε ασκήσει με επιτυχία το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), όταν ενδέχεται να έχουμε υποβάλει τα δεδομένα σας σε επεξεργασία παράνομα ή όταν υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημα διαγραφής για συγκεκριμένους νομικούς λόγους τους οποίους θα σας κοινοποιήσουμε, κατά περίπτωση, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματός σας. 

Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας όταν η βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας (ή το συμφέρον τρίτου) και η ιδιαίτερη κατάστασή σας σάς κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο, καθώς νιώθετε ότι επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σας. Έχετε επίσης δικαίωμα εναντίωσης, όταν επεξεργαζόμαστε τα δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. 

Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στις παρακάτω περιπτώσεις: α) αν θέλετε να τεκμηριώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, β) όταν η από μέρους μας χρήση των δεδομένων είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε, γ) όταν θέλετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμα και αν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, διότι θέλετε να θεμελιώσετε, να προβάλετε ή να αντικρούσετε νομικές αξιώσεις, ή δ) έχετε αντιταχθεί στην από μέρους μας χρήση των δεδομένων σας, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχετε επιτακτικούς νόμιμους λόγους άσκησης αυτού του δικαιώματος. 

Να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε εσάς ή σε κάποιον τρίτο. Θα παράσχουμε σε εσάς ή σε κάποιον τρίτο τον οποίο έχετε επιλέξει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Επισημαίνεται ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες έχετε συναινέσει αρχικά στη χρήση τους από εμάς ή στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς. 

Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στις περιπτώσεις που αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε, σε αυτή την περίπτωση, κατά τον χρόνο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. 

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας. 

Στον ΕΟΧ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία οποιαδήποτε στιγμή στην οικεία εθνική εποπτική αρχή. Για παράδειγμα, η εποπτική αρχή του ΗΒ για θέματα προστασίας δεδομένων είναι το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών («ICO») (www.ico.org.uk). Ωστόσο, θα θέλαμε να μας δοθεί η ευκαιρία να απαντήσουμε σε οτιδήποτε σας προβληματίζει πριν απευθυνθείτε σε κάποια από τις εθνικές εποπτικές αρχές, συνεπώς παρακαλείστε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας. 

Μια λίστα των εποπτικών αρχών είναι διαθέσιμη εδώ: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. 

8.1 ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ 

Δεν χρειάζεται να καταβάλετε τέλος για να έχετε πρόσβαση στα δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα σας ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματα. 

8.2 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ 

Ενδέχεται να χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας στην πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (ή στην άσκηση οποιωνδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας για να εξασφαλίσουμε τη μη γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με το αίτημά σας, ώστε να επισπεύσουμε την απάντησή μας. 

8.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

Προσπαθούμε να απαντούμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματά σας εντός 30 εργάσιμων ημερών. Περιστασιακά, ενδέχεται να χρειαστούμε πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα σύνθετο ή αν έχετε υποβάλει περισσότερα από ένα αιτήματα. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώνουμε. 

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 

Αν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τις Προσωπικές πληροφορίες σας 

 • Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες Προσωπικές πληροφορίες έχουμε συλλέξει, χρησιμοποιήσει, γνωστοποιήσει και πωλήσει σχετικά με εσάς. Για να υποβάλετε αίτημα ώστε να λάβετε σχετική γνώση, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που θα υποβάλει αίτημα πρόσβασης για λογαριασμό σας. 
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε οποιεσδήποτε Προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς. Για να υποβάλετε αίτημα διαγραφής, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλει αίτημα διαγραφής για λογαριασμό σας. 

Όταν ασκείτε αυτά τα δικαιώματα και υποβάλετε κατάλληλο αίτημα σε εμάς, θα επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, ζητώντας σας πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου ή/και πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας σε εμάς. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τρίτο πάροχο υπηρεσιών επαλήθευσης για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Έχετε υπόψη ότι υποχρεούμαστε να ανταποκρινόμαστε σε τέτοια αιτήματα μόνο δύο φορές κατά τη διάρκεια κάθε 12μηνης περιόδου. 

Η από μέρους σας άσκηση αυτών των δικαιωμάτων δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τιμή και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. 

Κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, η CTM δεν πώλησε Προσωπικές πληροφορίες που είχε συλλέξει σχετικά με εσάς, και δεν σχεδιάζει να το πράξει στο μέλλον. 

10. ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΕΟΧ και ΗΒ 

Ως Έννομο συμφέρον νοείται, στον ΕΟΧ ή το ΗΒ, το συμφέρον της επιχείρησής μας να διεξάγει και να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της με σκοπό να σας παρέχει την καλύτερη υπηρεσία ή το καλύτερο προϊόν και τη βέλτιστη και ασφαλέστερη εμπειρία. Φροντίζουμε ώστε να λαμβάνουμε υπόψη και να εξισορροπούμε οποιονδήποτε δυνητικό αντίκτυπο σε εσάς (θετικό και αρνητικό) και στα δικαιώματά σας πριν να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δραστηριότητες στις περιπτώσεις που ο αντίκτυπος σε εσάς υπερισχύει των συμφερόντων μας (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο). Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πώς αξιολογούμε τα έννομα συμφέροντά μας έναντι τυχόν δυνητικού αντικτύπου σε εσάς αναφορικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες επικοινωνώντας μαζί μας. 

Ως Εκτέλεση σύμβασης νοείται η επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε μέρος ή για τη λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, πριν από τη σύναψη μας τέτοιας σύμβασης. 

Ως Συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση νοείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στην περίπτωση που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση την οποία φέρουμε. 

Ο ΓΚΠΔ είναι ο Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

Ως Καλυπτόμενη οντότητα νοείται ένα ίδρυμα, ένας οργανισμός ή άλλη οντότητα που υπόκειται στους κανόνες του Νόμου των ΗΠΑ για τη φορητότητα και τη λογοδοσία στον τομέα της ασφάλισης υγείας του 1996 («HIPAA»). Στις Καλυπτόμενες οντότητες περιλαμβάνονται οι εξής: i) προγράμματα υγείας, ii) γραφεία συμψηφισμού για υγειονομική περίθαλψη και iii) πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που διαβιβάζουν προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες υγείας σε ηλεκτρονική μορφή σε σχέση με πράξη που καλύπτεται από τον HIPAA. 

Ως Προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες υγείας («PIHI») νοούνται οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών πληροφοριών, που συλλέγονται από φυσικό πρόσωπο, οι οποίες: 

 1. αφορούν α) την παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική σωματική ή διανοητική υγεία ή κατάσταση ενός ατόμου, β) την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ένα άτομο ή γ) παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική πληρωμή για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ένα άτομο, και 
 2. ταυτοποιούν το άτομο ή υπάρχει εύλογη βάση για να πιστεύει κανείς ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του ατόμου, και 
 3. στις πληροφορίες PIHI δεν περιλαμβάνονται τίτλοι σπουδών ή ιατρικοί φάκελοι που καλύπτονται από τον Νόμο για τα δικαιώματα και το απόρρητο οικογενειακής εκπαίδευσης (Family Education Rights and Privacy Act) ή αρχεία απασχόλησης που τηρεί η CTM με την ιδιότητα του εργοδότη. 

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 

Ως Προσωπικές πληροφορίες νοούνται όλες οι πληροφορίες που ταυτοποιούν, αφορούν, περιγράφουν, μπορούν εύλογα να συσχετιστούν ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με συγκεκριμένο καταναλωτή ή νοικοκυριό. 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Ως Τρίτα μέρη νοούνται: 

 • Πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς. 
 • Επαγγελματίες σύμβουλοι που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία ή από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζικών, ελεγκτών και ασφαλιστών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, τραπεζικής, νομικής στήριξης, ασφάλισης και λογιστικής σε εμάς. 
 • Ρυθμιστικοί φορείς και άλλες κρατικές αρχές που ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία ή από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούμαστε και που απαιτούν την αναφορά δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σύντομες πληροφορίες για
την οστεοαρθρίτιδα

 • Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η πιο συνηθισμένη μορφή αρθρίτιδας, η οποία είναι φλεγμονή και οίδημα στις αρθρώσεις. Η ΟΑ συμβαίνει όταν ο χόνδρος σε έναν σύνδεσμο αρχίζει να διαλύεται και να προκαλεί αλλαγές στο υποκείμενο οστό. Οι αλλαγές μπορεί να αρχίσουν αργά και να επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου.9
 • ΟΑ εκδηλώνεται συνήθως στα χέρια, στους γοφούς και στα γόνατα.9
 • Οι παράγοντες κινδύνου για την ΟΑ περιλαμβάνουν τα εξής:9
 • Ηλικία (ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία)
 • Φύλο (οι γυναίκες είναι πιθανότερο να αναπτύξουν ΟΑ)
 • Υπερβολικό βάρος
 • Γενετική
 • Τα συμπτώματα της ΟΑ περιλαμβάνουν τα εξής:9
 • Άλγος ή πόνος
 • Δυσκολία στην κάμψη
 • Μειωμένο εύρος κινητικότητας
 • Οίδημα
 • Από το 1990, έχει υπάρξει 113% αύξηση στα περιστατικά ΟΑ σε όλον τον κόσμο. Το 2019, υπήρχαν πάνω από 527 εκατομμύρια περιστατικά.10
 • Μελέτες σε πληθυσμούς δείχνουν σταθερά ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπερβολικού σωματικού βάρους ή της παχυσαρκίας και της ΟΑ γόνατος.11
 • Μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια σωματικού βάρους μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο άλγους και τη λειτουργία σε ασθενείς με ΟΑ γόνατος.11

Σύντομες πληροφορίες για
τον διαβήτη τύπου 2 (ΔΤ2)

 • Ο διαβήτης είναι μια πάθηση που εκδηλώνεται όταν ο οργανισμός δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την ινσουλίνη που παράγει.
 • Πάνω από 422 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη.12
 • Πάνω από το 95% των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη έχουν ΔΤ2.12
 • Οι παράγοντες κινδύνου για τον ΔΤ2 περιλαμβάνουν τα εξής:13
 • Προδιαβήτης
 • Υπερβολικό βάρος
 • Ηλικία 45 ετών και άνω
 • Ύπαρξη γονέα ή αδερφού/αδερφής με ΔΤ2
 • Σωματική άσκηση λιγότερο από 3 φορές την εβδομάδα
 • Αν δεν εφαρμοστεί θεραπεία, ο ΔΤ2 προκαλεί τη συσσώρευση του σακχάρου στο αίμα, γεγονός που επιφέρει τελικά σοβαρές συνέπειες, όπως οι εξής:14
 • Καρδιοπάθεια
 • Νεφροπάθεια
 • Τύφλωση
 • Ακρωτηριασμός

Σύντομες πληροφορίες για
την αποφρακτική υπνική άπνοια

 • Η αποφρακτική υπνική άπνοια (ΑΥΑ) συμβαίνει όταν οι ανώτεροι αεραγωγοί σας αποφράσσονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να διακόπτεται η ροή αέρα. Αυτό σημαίνει ότι η αναπνοή σας διακόπτεται για σύντομα χρονικά διαστήματα.6
 • Όσοι έχουν μεγάλες αμυγδαλές, υπερβολικό βάρος ή αλλαγές στα επίπεδα ορμονών μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο ΑΥΑ.6
 • Τα συμπτώματα της ΑΥΑ περιλαμβάνουν:6
 • Αναπνοή ρεγχάζουσα
 • Πρωινές κεφαλαλγίες
 • Χρόνια υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • Κόπωση
 • Ευερεθιστότητα
 • Διαταραγμένη συγκέντρωση
 • Η ΑΥΑ είναι σχετικά συνηθισμένη πάθηση —μελέτες εκτιμούν ότι πάσχουν σχεδόν 1 στους 5 άνδρες και σχεδόν 1 στις 6 γυναίκες.7
 • Μελέτες έχουν δείξει ότι η απώλεια σωματικού βάρους μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της ΑΥΑ.8

Σύντομες πληροφορίες για
την καρδιαγγειακή νόσο

 • Η καρδιαγγειακή νόσος είναι μια ομάδα παθήσεων που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.3
 • Σε αυτήν την ομάδα παθήσεων περιλαμβάνονται οι εξής:s:
 • Στεφανιαία νόσος3
 • Εγκεφαλοαγγειακή νόσος3
 • Περιφερική αρτηριακή νόσος3
 • Καρδιακή ανεπάρκεια4
 • Καρδιακές προσβολές και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούνται συνήθως από έμφραξη που εμποδίζει την καρδιά ή τον εγκέφαλο να λάβει τη ροή αίματος που χρειάζεται. Οι καρδιακές προσβολές και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ονομάζονται οξέα επεισόδια διότι είναι αιφνίδια και σοβαρά όταν ξεκινούν.3
 • Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Το 2019, σχεδόν 1 στους 3 ανθρώπους πέθαναν από καρδιαγγειακή νόσο.3
 • Οι παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Ανθυγιεινή διατροφή
 • Σωματική αδράνεια
 • Χρήση προϊόντων καπνού
 • Επιβλαβή κατανάλωση οινοπνεύματος3
 • Υψηλή αρτηριακή πίεση5
 • Υψηλή χοληστερόλη5

Fatti in breve
sulla malattia cardiovascolare

 • Per malattia cardiovascolare si intende un gruppo di patologie che colpiscono il cuore e i vasi sanguigni.3
 • Questo gruppo di patologie include:
 • Cardiopatia coronarica3
 • Malattia cerebrovascolare3
 • Malattia arteriosa periferica3
 • Insufficienza cardiaca4
 • Gli attacchi cardiaci e gli ictus sono generalmente causati da un'ostruzione che impedisce al cuore o al cervello di ricevere il flusso sanguigno necessario. Gli attacchi cardiaci e gli ictus sono inoltre definiti eventi acuti per il loro esordio improvviso e grave.3
 • La malattia cardiovascolare è la principale causa di morte a livello globale. Nel 2019, quasi 1 decesso su 3 è stato causato da malattie cardiovascolari.3
 • I fattori di rischio per la malattia cardiovascolare comprendono:
 • Dieta non sana
 • Inattività fisica
 • Uso di tabacco
 • Uso improprio di alcol3
 • Ipertensione5
 • Colesterolo elevato5

Stručná fakta o
kardiovaskulárních onemocněních

 • Kardiovaskulární onemocnění je skupina stavů, které postihují srdce a krevní cévy.3
 • Do této skupiny onemocnění patří:
 • Ischemická choroba srdeční3
 • Cerebrovaskulární onemocnění3
 • Onemocnění periferních tepen3
 • Selhání srdce4
 • Srdeční záchvaty a mozkové mrtvice jsou obvykle způsobeny blokádou, která brání potřebnému průtoku krve srdcem nebo mozkem. Srdeční záchvaty a mozkové mrtvice se nazývají akutní události, protože jsou při svém začátku náhlé a závažné.3
 • Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově hlavní příčinou smrti. V roce 2019 zemřela téměř 1 ze 3 osob na kardiovaskulární onemocnění.3
 • Mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění patří:
 • Nezdravá dieta
 • Nedostatek tělesné činnosti
 • Užívání tabáku
 • Škodlivé užívání alkoholu3
 • Vysoký krevní tlak5
 • Vysoký cholesterol5

Schnelle Fakten zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine Gruppe von Erkrankungen, die das Herz und die Blutgefäße betreffen.3
 • Dazu zählen:
 • Koronare Herzkrankheit3
 • Zerebrovaskuläre Erkrankung3
 • Periphere arterielle Verschlusskrankheit3
 • Herzversagen4
 • Herz- und Schlaganfälle werden in der Regel durch eine Blockade verursacht, die verhindert, dass das Herz oder das Gehirn mit dem notwendigen Blutstrom versorgt wird. Herz- und Schlaganfälle werden als akute Ereignisse bezeichnet, weil sie plötzlich und schwerwiegend beginnen.3
 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Im Jahr 2019 starb fast jeder dritte Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.3
 • Zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen:
 • Ungesunde Ernährung
 • Bewegungsmangel
 • Tabakkonsum
 • Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum3
 • Hoher Blutdruck5
 • Hoher Cholesterinspiegel5

Kurz ein paar Fakten zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine Gruppe von Erkrankungen, die das Herz und die Blutgefäße betreffen.3
 • Dazu zählen:
 • Koronare Herzkrankheit3
 • Zerebrovaskuläre Erkrankungen3
 • Periphere arterielle Verschlusskrankheit3
 • Herzversagen4
 • Herz- und Schlaganfälle werden in der Regel durch eine Blockade verursacht, die verhindert, dass das Herz oder das Gehirn mit dem notwendigen Blutstrom versorgt wird. Herz- und Schlaganfälle werden als akute Ereignisse bezeichnet, weil sie plötzlich und großer Heftigkeit auftreten.3
 • Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache. Im Jahr 2019 starb fast jeder dritte Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.3
 • Zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen:
 • Ungesunde Ernährung
 • Bewegungsmangel
 • Tabakkonsum
 • Gesundheitsschädlicher Alkoholkonsum3
 • Hoher Blutdruck5
 • Hoher Cholesterinspiegel5

Fatti in breve
sull'apnea ostruttiva del sonno

 • L'apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnea, OSA) si verifica quando le vie aeree superiori si ostruiscono più volte durante il sonno, riducendo o impedendo il flusso di aria. Ciò significa che la respirazione si interrompe per brevi periodi.6
 • I soggetti con tonsille grandi, eccesso ponderale o alterazioni dei livelli ormonali possono presentare un rischio più elevato di apnea ostruttiva del sonno.6
 • I sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno possono includere:6
 • Russamento
 • Cefalee mattutine
 • Sonnolenza diurna cronica
 • Stanchezza
 • Irritabilità
 • Riduzione della concentrazione
 • L'apnea ostruttiva del sonno è piuttosto comune: secondo gli studi, ne soffrono quasi 1 uomo su 5 e quasi 1 donna su 6.7
 • Alcuni studi hanno dimostrato che il calo ponderale può migliorare i sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno.8

Stručná fakta o
obstrukční spánkové apnoi

 • Obstrukční spánková apnoe (OSA) nastává, když se Vaše horní cesty dýchací během spánku mnohokrát zablokují, což sníží nebo zastaví proudění vzduchu. To znamená, že se Vaše dýchání na krátkou dobu zastaví.6
 • Osoby s velkými mandlemi, nadváhou nebo změnami hormonálních hladin mohou mít zvýšené riziko OSA.6
 • Mezi příznaky OSA patří:6
 • Chrápání
 • Ranní bolesti hlavy
 • Chronická denní ospalost
 • Únava
 • Podrážděnost
 • Zhoršená koncentrace
 • OSA je poměrně častá – studie odhadují, že je postižen téměř 1 z každých 5 mužů a téměř 1 z každých 6 žen.7
 • Studie ukázaly, že váhový úbytek může zlepšit příznaky OSA.8

Schnelle Fakten zu
obstruktiver Schlafapnoe

 • Obstruktive Schlafapnoe (OSA) tritt auf, wenn die oberen Atemwege während des Schlafs häufig blockiert werden, was den Luftstrom reduziert oder stoppt. Dies bedeutet, dass die Atmung für kurze Zeit aussetzt.6
 • Menschen mit großen Mandeln, Übergewicht oder Veränderungen des Hormonspiegels können ein erhöhtes Risiko für OSA haben.6
 • Zu den Symptomen von OSA gehört unter anderem:6
 • Schnarchen
 • Morgendliche Kopfschmerzen
 • Chronische Schläfrigkeit während des Tages
 • Ermüdung
 • Reizbarkeit
 • Beeinträchtigte Konzentration
 • OSA ist relativ häufig – Studien zufolge ist fast jeder fünfte Mann und fast jede sechste Frau von OSA betroffen.7
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsverlust die Symptome von OSA verbessern kann.8

Kurz ein paar Fakten zu
obstruktiver Schlafapnoe

 • Obstruktive Schlafapnoe (OSA) tritt auf, wenn die oberen Atemwege während des Schlafs mehrmals blockiert werden, sodass der Luftstrom reduziert oder gestoppt wird. Dies bedeutet, dass die Atmung für kurze Zeit aussetzt.6
 • Menschen mit großen Mandeln, Übergewicht oder verändertem Hormonspiegel können ein erhöhtes Risiko für OSA haben.6
 • Zu den Symptomen von OSA gehört unter anderem:6
 • Schnarchen
 • Morgendliche Kopfschmerzen
 • Chronische Schläfrigkeit während des Tages
 • Ermüdung
 • Reizbarkeit
 • Beeinträchtigte Konzentration
 • OSA ist relativ häufig – Studien zufolge ist fast jeder fünfte Mann und fast jede sechste Frau von OSA betroffen.7
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsabnahme die Symptome von OSA verbessern kann.8

Fatti in breve
sull'osteoartrite

 • L'osteoartrite (OA) rappresenta la più forma comune di artrite, che consiste nell'infiammazione e nel gonfiore delle articolazioni. L'osteoartrite si verifica quando la cartilagine all'interno di un'articolazione inizia a rompersi e determinare alterazioni nell'osso sottostante. Queste alterazioni possono esordire lentamente e peggiorare nel tempo.9
 • L'osteoartrite si localizza generalmente a livello delle mani, delle anche e delle ginocchia.9
 • I fattori di rischio per l'osteoartrite comprendono:9
 • Età (il rischio aumenta con l'età)
 • Sesso (le donne hanno maggiori probabilità di sviluppare l'osteoartrite)
 • Eccesso ponderale
 • Fattori genetici
 • I sintomi dell'osteoartrite possono includere:9
 • Dolore o indolenzimento
 • Rigidità
 • Escursione ridotta
 • Gonfiore
 • A partire dal 1990, si è verificato un aumento del 113% dei casi mondiali di osteoartrite. Nel 2019, sono stati registrati più di 527 milioni di casi.10
 • Gli studi basati sulla popolazione hanno costantemente dimostrato una correlazione tra eccesso ponderale o obesità e osteoartrite del ginocchio.11
 • Gli studi hanno dimostrato che il calo ponderale può migliorare il dolore e la funzionalità nei pazienti affetti da osteoartrite del ginocchio.11

Stručná fakta o
osteoartritidě

 • Osteoartritida (OA) je nejčastější formou artritidy, což je zánět a otok kloubů. OA nastává, když se chrupavka v kloubu začne rozpadat a způsobí změny v základní kosti. Změny mohou začít pomalu a postupem času se zhoršovat.9
 • OA se obvykle nachází v rukou, kyčlích a kolenou.9
 • Mezi rizikové faktory OA patří:9
 • Věk (riziko se s věkem zvyšuje)
 • Pohlaví (u žen je větší pravděpodobnost rozvoje OA)
 • Nadváha
 • Genetika
 • Mezi příznaky OA patří:9
 • Bolest
 • Ztuhlost
 • Omezená hybnost
 • Otok
 • Od roku 1990 došlo po celém světě k nárůstu OA o 113 %. V roce 2019 bylo více než 527 milionů případů.10
 • Populační studie trvale prokazují souvislost mezi nadváhou nebo obezitou a OA kolene.11
 • Studie ukázaly, že váhový úbytek může u pacientů s OA kolene zlepšit bolest a pohybovou funkci.11

Schnelle Fakten zu
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) ist die häufigste Form der Arthritis, bei der es zu Entzündungen und Schwellungen in den Gelenken kommt. OA tritt auf, wenn der Knorpel in einem Gelenk abzubauen beginnt und Veränderungen am darunter liegenden Knochen verursacht. Die Veränderungen können langsam beginnen und sich mit der Zeit verschlimmern.9
 • OA tritt typischerweise in den Händen, Hüften und Knien auf.9
 • Zu den Risikofaktoren für OA zählen:9
 • Alter (das Risiko steigt mit dem Alter)
 • Geschlecht (Frauen erkranken häufiger an OA)
 • Übergewicht:
 • Genetik
 • Zu den Symptomen von OA gehört unter anderem:9
 • Schmerzen
 • Steifheit
 • Verminderter Bewegungsumfang
 • Schwellung
 • Seit 1990 ist die Zahl der OA weltweit um 113 % gestiegen. Im Jahr 2019 gab es mehr als 527 Millionen Fälle.10
 • Bevölkerungsbezogene Studien haben durchweg einen Zusammenhang zwischen Übergewicht oder Adipositas und Knie-OA gezeigt.11
 • Studien haben gezeigt, dass Gewichtsverlust Schmerzen und Funktion bei Patienten:innen mit Knie-OA verbessern kann.11

Kurz ein paar Fakten zu
Osteoarthrose

 • Osteoarthrose (OA) ist die häufigste Form der Arthritis, bei der es zu Entzündungen und Schwellungen in den Gelenken kommt. OA tritt auf, wenn der Knorpel in einem Gelenk langsam abgebaut wird, wodurch am darunter liegenden Knochen Veränderungen auftreten. Die Veränderungen beginnen meist langsam und verschlimmern sich mit der Zeit.9
 • OA tritt typischerweise an den Händen, Hüften und Knien auf.9
 • Zu den Risikofaktoren für OA zählen:9
 • Alter (das Risiko steigt mit dem Alter)
 • Geschlecht (Frauen erkranken häufiger an OA)
 • Übergewicht
 • Genetik
 • Zu den Symptomen von OA gehört unter anderem:9
 • Schmerzen
 • Steifheit
 • Geringerer Bewegungsumfang
 • Schwellung
 • Seit 1990 ist die Zahl der OA weltweit um 113 % gestiegen. Im Jahr 2019 gab es mehr als 527 Millionen Fälle.10
 • Studien mit der Bevölkerung haben durchweg einen Zusammenhang zwischen Übergewicht oder Adipositas und Knie-OA gezeigt.11
 • Studien haben gezeigt, dass eine Gewichtsabnahme bei Patientinnen und Patienten mit Knie-OA zu weniger Schmerzen und einem besseren Funktionsumfang führen kann.11

Fatti in breve
sul diabete di tipo 2 (T2D)

 • Il diabete è una patologia che si verifica quando l'organismo non produce insulina a sufficienza o non riesce a utilizzare correttamente l'insulina che produce.
 • Oltre 422 milioni di persone nel mondo soffrono di diabete.12
 • Oltre il 95% delle persone che soffrono di diabete presenta il tipo 2.12
 • I fattori di rischio per il diabete di tipo 2 comprendono:13
 • Presenza di prediabete
 • Eccesso ponderale
 • Età di almeno 45 anni
 • Presenza di un genitore o fratello/sorella con diabete di tipo 2
 • Attività fisica inferiore alle 3 volte a settimana
 • In assenza di trattamento, il diabete di tipo 2 determina l'accumulo di zuccheri nel sangue, che può comportare gravi conseguenze, come ad esempio:14
 • Malattia cardiaca
 • Malattia renale
 • Cecità
 • Amputazione

Stručná fakta o
diabetu 2. typu (T2D)

 • Diabetes je stav, ke kterému dochází, když tělo neprodukuje dostatek inzulinu nebo když tělo nedokáže efektivně využít inzulin, který produkuje.
 • Více než 422 milionů lidí po celém světě má diabetes.12
 • Více než 95 % lidí, kteří mají diabetes, mají T2D.12
 • Mezi rizikové faktory T2D patří:13
 • prediabetes,
 • nadváha,
 • věk 45 let a více,
 • rodič nebo sourozenec s T2D,
 • fyzická aktivita méně než 3krát za týden.
 • Neléčený T2D způsobuje hromadění cukru v krvi, což může nakonec vést k vážným následkům jako např.:14
 • srdeční onemocnění,
 • onemocnění ledvin,
 • slepota,
 • amputace.

Schnelle Fakten zu
Typ-2-Diabetes (T2D)

 • Diabetes ist eine Krankheit, die auftritt, wenn der Körper nicht genügend Insulin produziert oder wenn der Körper das produzierte Insulin nicht effektiv nutzen kann.
 • Weltweit sind mehr als 422 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt.12
 • Mehr als 95 % der Menschen, die an Diabetes leiden, haben T2D.12
 • Zu den Risikofaktoren für T2D zählen:13
 • Prädiabetes
 • Übergewicht
 • Alter von 45 Jahren oder mehr
 • Elternteil oder ein Geschwisterteil mit T2D haben
 • Körperliche Aktivität weniger als 3 Mal pro Woche
 • Ohne Behandlung führt T2D zu einer Anhäufung von Zucker im Blut, was schließlich zu schwerwiegenden Folgen führen kann, wie zum Beispiel:14
 • Herzerkrankung
 • Nierenerkrankung
 • Blindheit
 • Amputation

Kurz ein paar Fakten zu
Typ-2-Diabetes (T2D)

 • Diabetes ist eine Krankheit, die auftritt, wenn der Körper nicht genügend Insulin produziert oder wenn der Körper das produzierte Insulin nicht effektiv nutzen kann.
 • Weltweit sind mehr als 422 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt.12
 • Mehr als 95 % der Menschen, die an Diabetes leiden, haben T2D.12
 • Zu den Risikofaktoren für T2D zählen:13
 • Prädiabetes
 • Übergewicht
 • Alter von 45 Jahren oder mehr
 • Elternteil oder Geschwister mit T2D
 • Weniger als 3 Mal pro Woche körperliche Aktivität
 • Ohne Behandlung führt T2D zu einer Anhäufung von Zucker im Blut, was schließlich zu schwerwiegenden Folgen führen kann, wie zum Beispiel:14
 • Herzerkrankung
 • Nierenerkrankung
 • Blindheit
 • Amputation von Gliedmaßen

Datos básicos sobre
la diabetes tipo 2 (DT2)

 • La diabetes es una afección que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede usar de forma efectiva la insulina que produce.
 • Más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas con diabetes tienen DT2.12
 • Los factores de riesgo para la DT2 incluyen los siguientes:13
 • Tener prediabetes
 • Tener sobrepeso
 • Tener 45 años o más
 • Tener un padre o hermano con DT2
 • Realizar actividad física menos de 3 veces a la semana
 • Sin tratamiento, la DT2 hace que el azúcar se acumule en la sangre, lo que, eventualmente, puede traer graves consecuencias, como las siguientes:14
 • Enfermedad cardíaca
 • Enfermedad renal
 • Ceguera
 • Amputación

Kilka faktów na
temat cukrzycy typu 2

 • Cukrzyca to choroba, która rozwija się, kiedy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystać wytworzonej przez siebie insuliny.
 • Ponad 422 miliony ludzi na świecie choruje na cukrzycę12.
 • Ponad 95% osób chorych na cukrzycę ma cukrzycę typu 212.
 • Czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 obejmują13:
 • stan przedcukrzycowy;
 • nadwagę;
 • ukończony 45 rok życia;
 • występowanie cukrzycy typu 2 u rodzica lub rodzeństwa;
 • uprawianie aktywności fizycznej rzadziej niż trzy razy w tygodniu.
 • Nieleczona cukrzyca typu 2 powoduje gromadzenie się cukru we krwi, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak14:
 • choroba serca;
 • choroba nerek;
 • ślepota;
 • amputacje.

Información breve sobre
diabetes tipo 2 (DM2)

 • La diabetes es una afección que ocurre cuando el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina, o bien cuando el cuerpo no logra utilizar de manera efectiva la insulina que sí produce.
 • Más de 422 millones de personas en el mundo padecen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas que padecen diabetes tienen DM2.12
 • Entre los factores de riesgo de la DM2, se encuentran los siguientes:13
 • padecer prediabetes;
 • tener exceso de peso;
 • tener 45 años o más;
 • tener un progenitor, un hermano o hermana con DM2;
 • realizar ejercicio físico menos de 3 veces por semana.
 • Sin tratamiento, la DM2 provoca que el azúcar se acumule en la sangre, y esto puede tener consecuencias graves como las siguientes:14
 • enfermedad cardíaca;
 • enfermedad renal;
 • ceguera;
 • amputación.

Quick Facts on
Type 2 Diabetes (T2D)

 • Diabetes is a condition that occurs when the body does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces.
 • More than 422 million people worldwide have diabetes.12
 • More than 95% of the people who have diabetes have T2D.12
 • Risk factors for T2D include:13
 • Having prediabetes
 • Having excess weight
 • Being 45 years old or older
 • Having a parent or sibling with T2D
 • Being physically active less than 3 times per week
 • Without treatment, T2D causes sugar to build up in the blood, which can eventually lead to serious consequences such as:14
 • Heart disease
 • Kidney disease
 • Blindness
 • Amputation

Quelques faits en bref sur
le diabète de type 2 (DT2)

 • Le diabète est une maladie qui survient lorsque le corps ne produit pas assez d’insuline ou lorsque le corps ne peut pas utiliser efficacement l’insuline qu’il produit.
 • Plus de 422 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète.12
 • Plus de 95 % des personnes atteintes de diabète ont le DT2.12
 • Les facteurs de risque de DT2 comprennent ce qui suit :13
 • Être atteint de prédiabète
 • Présenter un surpoids
 • Être âgé de 45 ans ou plus
 • Avoir un parent, un frère ou une sœur atteint du DT2
 • Pratiquer une activité physique moins de 3 fois par semaine
 • Sans traitement, le DT2 provoque une accumulation de glucose dans le sang, ce qui peut avoir des conséquences graves telles que :14
 • une maladie cardiaque
 • une maladie rénale
 • la cécité
 • une amputation

Datos básicos sobre
la osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es la forma más frecuente de artritis, la cual se presenta como una inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA aparece cuando el cartílago dentro de una articulación comienza a deteriorarse y provocar cambios en el hueso subyacente. Los cambios pueden comenzar lentamente y empeorar con el tiempo.9
 • La OA suele encontrarse en las manos, las caderas y las rodillas.9
 • Los factores de riesgo para la OA incluyen los siguientes:9
 • Edad (el riesgo aumenta con la edad)
 • Sexo (las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar OA)
 • Sobrepeso
 • Genética
 • Los síntomas de la OA incluyen los siguientes:9
 • Dolor o molestias
 • Rigidez musculoesquelética
 • Disminución en el rango de movimiento
 • Hinchazón
 • Desde 1990, ha habido un aumento del 113 % en OA alrededor del mundo. En 2019, hubo más de 527 millones casos.10
 • Los estudios basados en la población han demostrado de forma consistente un vínculo entre el sobrepeso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso podría mejorar el dolor y la función en pacientes con OA de rodilla.11

Kilka faktów na
temat choroby zwyrodnieniowej stawów

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) to najczęstsza postać zapalenia stawów, czyli stanu zapalnego i obrzęku stawów. ChZS rozwija się, kiedy chrząstka stawowa zaczyna ulegać zniszczeniu, co powoduje zmiany w znajdujących się pod nią kościach. Zmiany te mogą powoli nasilać się z czasem9.
 • ChZS najczęściej dotyka rąk, bioder i kolan9.
 • Czynniki ryzyka ChZS obejmują9:
 • wiek (ryzyko zwiększa się z wiekiem);
 • płeć (u kobiet ChZS rozwija się częściej);
 • nadwagę;
 • predyspozycje genetyczne.
 • Objawy ChZS obejmują9:
 • ból;
 • sztywność;
 • ograniczony zakres ruchu;
 • obrzęk.
 • Od roku 1990 częstość występowania ChZS na świecie wzrosła o 113%. W roku 2019 stwierdzono ponad 527 milionów przypadków10.
 • Badania populacyjne konsekwentnie wskazują na istnienie związku pomiędzy nadwagą i otyłością a chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego11.
 • Badania wykazały, że obniżenie masy ciała może zmniejszyć ból i poprawić funkcjonowanie u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego11.

Información breve sobre
la osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es el tipo más común de artritis, que es la inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA ocurre cuando el cartílago que se encuentra entre las articulaciones comienza a deteriorarse y causa cambios en los huesos que están debajo. Dichos cambios pueden comenzar de forma lenta y agravarse con el paso del tiempo.9
 • En particular, la OA se presenta en las manos, la cadera y las rodillas.9
 • Entre los factores de riesgo de la OA, se encuentran los siguientes:9
 • edad (el riesgos aumenta con la edad);
 • género (las mujeres son más propensas a desarrollar OA);
 • exceso de peso;
 • factores genéticos.
 • Entre los síntomas de la OA, se incluyen los siguientes:9
 • dolor;
 • rigidez musculoesquelética;
 • disminución de la movilidad;
 • hinchazón.
 • Desde 1990, se ha observado un incremento del 113 % en los casos de OA a nivel mundial. In 2019, se registraron más de 527 millones de casos.10
 • Estudios basados en la población han demostrado, de modo consistente, que existe una relación entre el exceso de peso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso puede ayudar a mejorar el dolor y la movilidad en pacientes con OA de rodilla.11

Quick Facts on
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis, which is inflammation and swelling in the joints. OA happens when the cartilage within a joint starts to break down and cause changes to the underlying bone. The changes may begin slowly and get worse over time.9
 • OA is typically found in the hands, hips, and knees.9
 • Risk factors for OA include:9
 • Age (risk increases with age)
 • Gender (women are more likely to develop OA)
 • Excess weight
 • Genetics
 • Symptoms of OA include:9
 • Pain or aching
 • Stiffness
 • Decreased range of motion
 • Swelling
 • Since 1990, there has been a 113% increase in OA around the world. In 2019, there were more than 527 million cases.10
 • Population-based studies have consistently shown a link between excess weight or obesity and knee OA.11
 • Studies have shown that weight loss may improve pain and function in patients with knee OA.11

Quelques faits en bref sur
l’arthrose

 • L’arthrose est la forme la plus courante d’arthrite, qui est l’inflammation et le gonflement des articulations. L’arthrose se produit lorsque le cartilage d’une articulation commence à se décomposer et à provoquer des changements dans l’os sous-jacent. Les changements peuvent commencer lentement et empirer avec le temps.9
 • L’arthrose touche généralement les mains, les hanches et les genoux.9
 • Les facteurs de risque d’arthrose comprennent ce qui suit :9
 • L’âge (le risque augmente avec l’âge)
 • Le sexe (les femmes sont plus susceptibles de développer de l’arthrose)
 • Le surpoids
 • La génétique
 • Les symptômes d’arthrose peuvent comprendre ce qui suit :9
 • La douleur, passagère ou continue
 • La raideur
 • La diminution de l’amplitude des mouvements
 • Le gonflement
 • Depuis 1990, il y a eu une augmentation de 113 % de l’arthrose dans le monde. En 2019, il y a eu plus de 527 millions de cas.10
 • Des études sur la population ont constamment montré un lien entre le surpoids ou l’obésité et l’arthrose du genou.11
 • Des études ont montré que la perte de poids peut réduire la douleur et améliorer la fonction chez les patients atteints d’arthrose du genou.11

Datos básicos sobre
la apnea obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) aparece cuando las vías respiratorias superiores se bloquean muchas veces mientras duerme, lo que reduce o detiene el flujo de aire. Esto significa que su respiración se detiene por breves periodos de tiempo.6
 • Las personas con amígdalas agrandadas, sobrepeso o cambios en los niveles hormonales podrían tener un mayor riego de AOS.6
 • Los síntomas de la AOS incluyen los siguientes:6
 • Ronquidos
 • Cefaleas matutinas
 • Somnolencia diurna crónica
 • Fatiga
 • Irritabilidad
 • Concentración deteriorada
 • La AOS es bastante frecuente; los estudios estiman que casi 1 de cada 5 hombres y casi 1 de cada 6 mujeres se ven afectados.7
 • Los estudios han revelado que la pérdida de peso podría mejorar los síntomas de la AOS.8

Kilka faktów na
temat obturacyjnego bezdechu sennego

 • Obturacyjny bezdech senny ma miejsce wówczas, gdy górne drogi oddechowe są blokowane wielokrotnie podczas snu, co ogranicza lub uniemożliwia przepływ powietrza. Oznacza to, ze oddech ustaje na krótkie okresy czasu6.
 • Osoby z dużymi migdałkami, nadwagą oraz zaburzeniami hormonalnymi są narażone na większe ryzyko obturacyjnego bezdechu sennego6.
 • Objawy obturacyjnego bezdechu sennego obejmują6:
 • chrapanie;
 • poranne bóle głowy;
 • przewlekłą senność w ciągu dnia;
 • zmęczenie;
 • drażliwość;
 • zaburzenia koncentracji.
 • Obturacyjny bezdech senny występuje dość często – badania wskazują, że niemal 1 na 5 mężczyzn i 1 na 6 kobiet cierpi na obturacyjny bezdech senny7.
 • Badania wykazały, że obniżenie masy ciała może złagodzić objawy obturacyjnego bezdechu sennego8.

Información breve sobre
la apnea obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) ocurre cuando la vía aérea superior se bloquea en repetidas ocasiones durante el sueño, lo que reduce o detiene el paso de aire hacia los pulmones. Esto quiere decir que la respiración se detiene por breves periodos de tiempo.6
 • En personas con amígdalas grandes, exceso de peso o cambios hormonales, el riesgo de sufrir AOS es mayor.6
 • Entre los síntomas de la AOS, se incluyen los siguientes:6
 • ronquidos;
 • cefaleas matutinas;
 • somnolencia diurna crónica;
 • fatiga;
 • irritabilidad;
 • concentración deteriorada.
 • La AOS es bastante común: los estudios calculan que la padecen alrededor de 1 de cada 5 hombres, y 1 de cada 6 mujeres.7
 • Los estudios han demostrado que la pérdida de peso puede ayudar a mejorar los síntomas de la AOS.8

Quick Facts on
Obstructive Sleep Apnoea

 • Obstructive sleep apnoea (OSA) happens when your upper airway becomes blocked many times during sleep, which reduces or stops airflow. This means that your breathing stops for brief periods.6
 • Those with large tonsils, excess weight, or changes in hormone levels may be at increased risk for OSA.6
 • Symptoms of OSA include:6
 • Snoring
 • Morning headaches
 • Chronic daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Irritability
 • Impaired concentration
 • OSA is fairly common—studies estimate that almost 1 in every 5 men, and almost 1 in every 6 women are affected.7
 • Studies have shown that weight loss may improve symptoms of OSA.8

Quelques faits en bref sur
l’apnée obstructive du sommeil

 • L’apnée obstructive du sommeil (AOS) se produit lorsque les voies respiratoires supérieures sont bloquées de nombreuses fois pendant le sommeil, ce qui réduit ou interrompt le flux d’air. Cela signifie que la respiration s’arrête pendant de courtes périodes.6
 • Les personnes présentant de grosses amygdales, un surpoids ou des changements hormonaux peuvent être exposées à un risque accru d’AOS.6
 • Les symptômes d’AOS incluent ce qui suit:6
 • Le ronflement
 • Les céphalées matinales
 • La somnolence diurne chronique
 • La fatigue
 • L’irritabilité
 • La difficulté à se concentrer
 • L’AOS est assez fréquente – des études estiment que près d’un homme sur cinq et près d’une femme sur six sont touchés.7
 • Des études ont montré que la perte de poids peut améliorer les symptômes de l’AOS.8

Datos básicos sobre
las enfermedades cardiovasculares

 • Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de afecciones que afectan al corazón y los vasos sanguíneos.3
 • Este grupo de enfermedades incluye las siguientes:
 • Enfermedad cardíaca coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Insuficiencia cardíaca4
 • Los ataques al corazón y los ictus suelen ser causados por un bloqueo que evita que el corazón o el cerebro reciban el suministro de sangre que necesitan. Los ataques cardíacos e ictus se denominan eventos agudos porque son repentinos y graves cuando comienzan.3
 • Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte a nivel mundial. En 2019, casi 1 de cada 3 personas murió a causa de una enfermedad cardiovascular.3
 • Los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares incluyen los siguientes:
 • Dieta no saludable
 • Falta de actividad física
 • Consumo de tabaco
 • Consumo dañino de alcohol3
 • Presión arterial alta5
 • Colesterol alto5

Kilka faktów na
temat chorób układu krążenia

 • Choroby układu krążenia to grupa chorób dotykających serca i naczyń krwionośnych3.
 • Ta grupa chorób obejmuje:
 • chorobę niedokrwienną serca3
 • chorobę naczyniową mózgu3
 • chorobę tętnic obwodowych3
 • niewydolność serca4
 • Zawały serca i udary są zwykle spowodowane blokadą, która uniemożliwia doprowadzenie odpowiedniej ilości krwi do serca lub mózgu. Zawały serca i udary są nazywane zdarzeniami ostrymi, ponieważ występują nagle i mają ciężki przebieg3.
 • Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci na świecie. W roku 2019 niemal 1 osoba na 3 umarła z powodu choroby układu krążenia3.
 • Czynniki ryzyka chorób układu krążenia obejmują:
 • niezdrową dietę;
 • brak aktywności fizycznej;
 • palenie tytoniu;
 • nadużywanie alkoholu3;
 • wysokie ciśnienie krwi5;
 • wysoki poziom cholesterolu5.

Información breve sobre
enfermedad cardiovascular

 • La enfermedad cardiovascular comprende una serie de problemas que afectan al corazón y a los vasos sangüíneos.3
 • En este grupo de enfermedades, se incluyen las siguientes:
 • Enfermedad coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Fallo cardíaco4
 • Los infartos y los accidentes cerebrovasculares suelen ocurrir por un bloqueo que impide que el corazón o el cerebro reciban el flujo sanguíneo que necesitan. Los infartos y los accidentes cerebrovasculares se denominan eventos agudos, ya que se caracterizan por un inicio grave y repentino.3
 • La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. En 2019, alrededor de 1 de cada 3 personas murieron debido a una enfermedad cardiovascular.3
 • Entre los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, se encuentran los siguientes:
 • dieta no saludable;
 • sedentarismo;
 • consumo de tabaco;
 • consumo excesivo de alcohol;3
 • presión arterial alta;5
 • colesterol alto.5

Quick Facts on
Cardiovascular Disease

 • Cardiovascular disease is a group of conditions that affect the heart and blood vessels.3
 • This group of diseases includes:
 • Coronary heart disease3
 • Cerebrovascular disease3
 • Peripheral arterial disease3
 • Heart failure4
 • Heart attacks and strokes are usually caused by a blockage that prevents the heart or brain from receiving the blood flow it needs. Heart attacks and strokes are called acute events because they are sudden and severe when they begin.3
 • Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. In 2019, almost 1 in 3 people died from cardiovascular disease.3
 • Risk factors for cardiovascular disease include:
 • Unhealthy diet
 • Physical inactivity
 • Tobacco use
 • Harmful use of alcohol3
 • High blood pressure5
 • High cholesterol5

Quelques faits en bref sur
les maladies cardiovasculaires

 • Les maladies cardiovasculaires sont un groupe de maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins.3
 • Ce groupe de maladies comprend les suivantes :
 • La coronaropathie3
 • La maladie cérébrovasculaire3
 • La maladie artérielle périphérique3
 • L’insuffisance cardiaque4
 • Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont généralement causés par un blocage qui empêche le cœur ou le cerveau de recevoir le flux sanguin dont il a besoin. Les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont appelés « événements aigus » parce qu’ils sont soudains et graves quand ils se produisent.3
 • Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mort dans le monde. En 2019, près d’une personne sur trois est décédée d’une maladie cardiovasculaire.3
 • Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires comprennent ce qui suit :
 • Une alimentation malsaine
 • Une inactivité physique
 • La consommation de tabac
 • La consommation nocive d’alcool3
 • Une pression artérielle élevée5
 • Un taux de cholestérol élevé5

Puntos claves de la
diabetes tipo 2 (DT2)

 • La diabetes es una afección que aparece cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o cuando no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce.
 • Más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes.12
 • Más del 95 % de las personas con diabetes tiene DT2.12
 • Los factores de riesgo de la DT2 incluyen los siguientes:13
 • Prediabetes
 • Sobrepeso
 • Tener 45 años o más
 • Tener padres o hermanos con DT2
 • Realizar actividad física menos de 3 veces a la semana
 • Sin tratamiento, la DT2 genera una acumulación de azúcar en la sangre, que, con el tiempo, puede tener consecuencias graves como las siguientes:14
 • Enfermedad cardiaca
 • Enfermedad renal
 • Ceguera
 • Amputación

Puntos clave de la
osteoartritis

 • La osteoartritis (OA) es la forma más frecuente de artritis, que es la inflamación e hinchazón de las articulaciones. La OA se da cuando el cartílago dentro de la articulación comienza a romperse y produce cambios en el hueso subyacente. Estos cambios pueden comenzar de a poco y empeorar con el tiempo.9
 • La OA suele darse en las manos, la cadera y las rodillas.9
 • Entre los factores de riesgo de la OA se incluyen los siguientes:9
 • Edad (el riesgo aumenta con el paso de los años)
 • Sexo (las personas de sexo femenino tienen más probabilidades de desarrollar OA)
 • Sobrepeso
 • Genética
 • Algunos síntomas de la OA incluyen los siguientes:9
 • Dolor o sensibilidad
 • Rigidez
 • Movilidad disminuida
 • Hinchazón
 • Desde 1990, los casos de OA han aumentado un 113 % en todo el mundo. En 2019, hubo más de 527 millones de casos.10
 • Los estudios sobre la población muestran de manera consistente una relación entre el sobrepeso o la obesidad y la OA de rodilla.11
 • Los estudios muestran que la pérdida de peso puede mejorar el dolor y la función en los pacientes con OA de rodilla.11

Puntos clave de la
obstructiva del sueño

 • La apnea obstructiva del sueño (AOS) se genera cuando las vías respiratorias superiores se bloquean varias veces mientras duerme, lo que reduce o impide el flujo de aire. Esto quiere decir que deja de respirar durante períodos breves.6
 • Las personas con amígdalas grandes, sobrepeso o cambios en los niveles hormonales pueden tener un mayor riesgo de tener AOS.6
 • Algunos síntomas de la AOS incluyen los siguientes:6
 • Ronquidos
 • Dolor de cabeza durante las mañanas
 • Somnolencia diurna crónica
 • Fatiga
 • Irritabilidad
 • Concentración deteriorada
 • La AOS es bastante frecuente; los estudios estiman que casi 1 de cada 5 hombres y casi 1 de cada 6 mujeres la tienen.7
 • Los estudios demuestran que la pérdida de peso puede mejorar los síntomas de la AOS.8

Puntos clave de la
enfermedad cardiovascular

 • La enfermedad cardiovascular abarca un grupo de enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.3
 • Este grupo de enfermedades incluye las siguientes:
 • Enfermedad coronaria3
 • Enfermedad cerebrovascular3
 • Enfermedad arterial periférica3
 • Fallo cardiaco4
 • Los ictus y ataques al corazón suelen ser el resultado de un bloqueo que evita que el corazón o el cerebro reciba el flujo sanguíneo que necesita. Se los llama acontecimientos agudos porque son repentinos y graves desde su inicio.3
 • La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. En el año 2019, casi 1 de cada 3 personas murió a causa de la enfermedad cardiovascular.3
 • Los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular incluyen los siguientes:
 • Dieta no saludable
 • Inactividad física
 • Consumo de tabaco
 • Consumo dañino de alcohol3
 • Presión arterial alta5
 • Colesterol alto5

Quick Facts on
Type 2 Diabetes (T2D)

 • Diabetes is a condition that occurs when the body does not produce enough insulin, or when the body cannot effectively use the insulin it produces.
 • More than 422 million people worldwide have diabetes.12
 • More than 95% of the people who have diabetes have T2D.12
 • Risk factors for T2D include:13
 • Having prediabetes
 • Having excess weight
 • Being 45 years old or older
 • Having a parent or sibling with T2D
 • Being physically active less than 3 times per week
 • Without treatment, T2D causes sugar to build up in the blood, which can eventually lead to serious consequences such as:14
 • Heart disease
 • Kidney disease
 • Blindness
 • Amputation

Quick Facts on
Osteoarthritis

 • Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis, which is inflammation and swelling in the joints. OA happens when the cartilage within a joint starts to break down and cause changes to the underlying bone. The changes may begin slowly and get worse over time.9
 • OA is typically found in the hands, hips, and knees.9
 • Risk factors for OA include:9
 • Age (risk increases with age)
 • Gender (women are more likely to develop OA)
 • Excess weight
 • Genetics
 • Symptoms of OA include:9
 • Pain or aching
 • Stiffness
 • Decreased range of motion
 • Swelling
 • Since 1990, there has been a 113% increase in OA around the world. In 2019, there were more than 527 million cases.10
 • Population-based studies have consistently shown a link between excess weight or obesity and knee OA.11
 • Studies have shown that weight loss may improve pain and function in patients with knee OA.11

Quick Facts on
Obstructive Sleep Apnea

 • Obstructive sleep apnea (OSA) happens when your upper airway becomes blocked many times during sleep, which reduces or stops airflow. This means that your breathing stops for brief periods.6
 • Those with large tonsils, excess weight, or changes in hormone levels may be at increased risk for OSA.6
 • Symptoms of OSA include:6
 • Snoring
 • Morning headaches
 • Chronic daytime sleepiness
 • Fatigue
 • Irritability
 • Impaired concentration
 • OSA is fairly common—studies estimate that almost 1 in every 5 men, and almost 1 in every 6 women are affected.7
 • Studies have shown that weight loss may improve symptoms of OSA.8

Quick Facts on
Cardiovascular Disease

 • Cardiovascular disease is a group of conditions that affect the heart and blood vessels.3
 • This group of diseases includes:
 • Coronary heart disease3
 • Cerebrovascular disease3
 • Peripheral arterial disease3
 • Heart failure4
 • Heart attacks and strokes are usually caused by a blockage that prevents the heart or brain from receiving the blood flow it needs. Heart attacks and strokes are called acute events because they are sudden and severe when they begin.3
 • Cardiovascular disease is the leading cause of death globally. In 2019, almost 1 in 3 people died from cardiovascular disease.3
 • Risk factors for cardiovascular disease include:
 • Unhealthy diet
 • Physical inactivity
 • Tobacco use
 • Harmful use of alcohol3
 • High blood pressure5
 • High cholesterol5